Assessment of the Local Housing Policy of Łódź and Kraków in the Light of Selected Aspects

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Assessment of the Local Housing Policy of Łódź and Kraków in the Light of Selected Aspects
Ocena lokalnej polityki mieszkaniowej Łodzi i Krakowa w świetle wybranych aspektów
 
Creator Parys, Artur Włodzimierz
 
Subject municipal and social housing
local housing policy
municipal and social housing stock
demand
R21
mieszkaniowy zasób gminy
zapotrzebowanie na mieszkania
polityka mieszkaniowa
R21
 
Description The article carried out a study on the local housing policy of Łódź and Kraków in the year 2006 and 2017. A comparative analysis was carried out in terms of population, housing stock (including social and municipal flat), unemployment rate, income and expenditure of the budgets of the cities studied, the economic situation expressed in income budget per capita. The results of the quantitative analyzes carried out show the trend of decreasing the amount of housing stock in the examined cities. In recent years housing stock in Łódź have been decreasing more intensively than in Kraków, and the ownership structure of Łódź residential buildings is different from that of residential buildings in Krakow.
W artykule przedstawiono badanie dotyczące lokalnej polityki mieszkaniowej Łodzi i Krakowa w latach 2006 i 2017. Dokonano analizy porównawczej w zakresie ludności, zasobów mieszkaniowych (w tym lokali socjalnych i komunalnych), stopy bezrobocia, dochodów i wydatków budżetów badanych miast, sytuacji ekonomicznej wyrażonej dochodami budżetowymi na jednego mieszkańca. Wyniki przeprowadzonych analiz ilościowych pokazują trend zmniejszania się liczby zasobów mieszkaniowych w badanych miastach. W ostatnich latach intensywniej zmniejszają się zasoby mieszkaniowe w Łodzi niż w Krakowie, a struktura własności budynków mieszkalnych Łodzi różni się od struktury budynków mieszkalnych w Krakowie.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-09-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6183
10.18778/0208-6018.349.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 4 No. 349 (2020); 23-45
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 349 (2020); 23-45
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6183/8205
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library