Factors Influencing IPO Underpricing in Poland

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Factors Influencing IPO Underpricing in Poland
Czynniki wpływające na niedoszacowanie cen emisyjnych pierwszych ofert publicznych akcji w Polsce
 
Creator Pomykalski, Przemysław
Filipiak, Piotr
 
Subject IPO
underpricing
Poland
behavioural finance
G11
G15
G24
IPO
niedoszacowanie cen emisyjnych
Polska
finanse behawioralne
G11
G15
G24
 
Description We review the theory and evidence on IPO activity and underpricing focusing on the Warsaw Stock Exchange. Although the topic has been under investigation in the past, we believe that the recent decade of low interest rates deserves inquiry. We research the extent of underpricing during this period and further conclude that three factors had a statistically significant influence on initial public offering underpricing during this period: the year of IPO, risk-free rate and WIG close value.
W artykule analizujemy teorię oraz dowody występowania zjawiska niedoszacowania cen emisyjnych pierwszych ofert publicznych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mimo że temat był już w przeszłości badany, uważamy, że ostatnia dekada niskich stóp procentowych zasługuje na szczególną uwagę. Zbadaliśmy zjawisko niedoszacowania cen emisyjnych w tym okresie, a także wykazaliśmy, że trzy czynniki miały istotnie statystyczny wpływ na wielkość zjawiska: rok emisji, stopa procentowa wolna od ryzyka oraz poziom zamknięcia indeksu szerokiego rynku w dniu emisji.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-09-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/4711
10.18778/0208-6018.349.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 4 No. 349 (2020); 7-21
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 349 (2020); 7-21
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/4711/8204
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library