”Vi ved bedst selv, hvad vi er”:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ”Vi ved bedst selv, hvad vi er”:
 
Creator Christensen, Steffen Lind; ph.d.-stipendiat
 
Subject 1. Verdenskrig
Nordslesvig
Identitet
Dansksindede nordslesvigere
1914-1918
Sønderjyder
Sønderjylland
Selvopfattelse
Dansk mindretal
1864-1920
 
Description Fortællingen om det danske mindretal i Tyskland fra 1864-1920 kan efterlade det indtryk, at dansktalende nordslesvigere over en bred kam primært følte sig som ’danskere’. Dette gør sig især glædende i den måde mindretallets deltagelse, erfaringer og selvopfattelse under 1. Verdenskrig udlægges. I det beskedne omfang nordslesvigske soldaters selvopfattelse har været under faghistorisk behandling, har spørgsmålet om netop nationalt sindelag også ofte været i centrum. I modsætning hertil er denne afhandling en mere åben undersøgelse af forskellige former for fællesskabsforståelse i sammenhæng med krigsdeltagelsen, og analysen tager udgangspunkt i en række udvalgte dansksindede nordslesvigske krigsdeltagere.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-09-10
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/381
978-87-7507-482-2
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library