The New Chinese Corpus of Literary Texts Litchi

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The New Chinese Corpus of Literary Texts Litchi
Novi korpus kitajskih literatnih besedil Litchi
 
Creator Petrovčič, Mateja
Garabík, Radovan
Gajdoš, Ľuboš
 
Subject Chinese
corpus linguistics
building and using corpora
literary texts
Litchi
kitajščina
korpusno jezikoslovje
izdelava in uporaba korpusov
literarna besedila
Litchi
 
Description The aim of the article is to introduce the corpus of Chinese literary texts and to describe the process and design principles behind the corpus construction. The authors provide information regarding the reasoning behind the chosen structure and annotation of the corpus, and further discuss possibilities the corpus opens for linguistic research and language learning. The article provides several examples of how the corpus can be used at various levels of language research.
 
Namen članka je predstaviti korpus kitajskih literarnih besedil ter opisati procese in principe njegove izdelave. Sledi utemeljitev za izbrano strukturo korpusa in obrazložitev uporabljenega sistema označevanja. V nadaljevanju prispevek predstavi možnosti uporabe korpusa za jezikoslovne raziskave in učenje oziroma poučevanje jezika. Različne zahtevnostne stopnje smo avtorji tudi ponazorili s številnimi primeri.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9447
10.4312/ala.10.2.65-81
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 2 (2020); 65-81
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 2 (2020); 65-81
2232-3317
10.4312/ala.10.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9447/9051
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9447/9065
 
Rights Copyright (c) 2020 Mateja Petrovčič, Radovan Garabík, Ľuboš Gajdoš
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library