Contextual Conditions and Constraints in Chinese Dangling Topics

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Contextual Conditions and Constraints in Chinese Dangling Topics
Kontekstualni pogoji in omejitve pri visečih temah v kitajščini
 
Creator Wu, Jiayi
 
Subject dangling topics
aboutness relation
licensing conditions
language typology
viseče teme
odnosi pri »govorjenju o«
pritrditveni pogoji
jezikovna tipologija
 
Description This present study verifies the aboutness condition proposed by Chao, 1968; Chafe, 1976; Li and Thompson, 1981; Xu and Langendoen, 1985 and many others as a relation that holds between sentence-initial NPs and comment clauses of alleged gapless topic-comment constructions in Mandarin Chinese. Four often-cited types of dangling topics in Chinese are re-visited and the arguments from both the semantic (Pan and Hu 2002; 2008; 2009) and syntactic (Shi 2000; Huang and Ting 2006) views are examined. A critical scrutiny from contextual perspective, in particular Nomi Erteschik-Shir’s (2007) notions of topic, reveals that there exist dangling topics in Chinese where the sentence-initial NPs at issue are either contrastive or old topics which need not be syntactically or semantically licensed. The contextual contrast set and commentative conditions are proposed as the licensing conditions with constraints dictating that proper selection and relevance must be observed. At the end the study raises a hypothesis regarding language typology. It is proposed that discourse configurational languages exhibit phenomena of dangling NP topics which are properly licensed by the aboutness relation under which either one of the contextual conditions is satisfied.
Ta študija preverja pogoj »govorjenja o« (angl. aboutness), ki ga predlagajo Chao (1968), Chafe (1976), Li in Thompson (1981) Xu in Langendoen (1985) in drugi kot povezavo med samostalniškimi frazami na začetku stavkov in komentarji domnevno neprekinjenih konstrukcij tema – komentar v mandarinščini. Članek ponovno prouči pogosto obravnavane štiri vrste visečih tem v kitajščini in pregleda tako pomenski (Pan & Hu 2002, 2008, 2009) kot tudi skladenjski vidik (Shi, 2000; Huang & Ting, 2006). Kritični pregled z vidika konteksta, še zlasti opredelitev pojma teme v Nomi Erteschik-Shir (2007), razkriva, da v kitajščini obstajajo viseče teme, pri katerih so sporni začetki stavkov bodisi primerjalni bodisi stare teme, ki so pomensko oziroma skladenjsko pogojene. Kontekstualne primerjave in pogoji ocenjevanja so predlagani kot licenčni pogoji z omejitvami, ki narekujejo, da je treba upoštevati pravilno izbiro in ustreznost. Na koncu študija postavlja hipotezo o tipologiji jezika in poda predlog, da v jezikih konfiguracijskega diskurza pride do pojava visečih tem v obliki samostalniških fraz, ki jih pravilno pogojuje »govorjenje o«, s čimer je izpolnjen eden od od kontekstualnih pogojev.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9313
10.4312/ala.10.2.9-48
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 2 (2020); 9-48
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 2 (2020); 9-48
2232-3317
10.4312/ala.10.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9313/9050
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9313/9058
 
Rights Copyright (c) 2020 Jiayi WU
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library