Lexical Aspect Classification for Unrelated Languages

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Lexical Aspect Classification for Unrelated Languages
Klasifikacija leksikalnega glagolskega vida za nesorodne jezike
 
Creator Čok, Tina
 
Subject verbal aspect
lexical aspect classification
verb types
unrelated languages
Standard Chinese
glagolski vid
klasifikacija leksikalnega vida
glagolska vrstnost
nesorodni jeziki
standardna kitajščina
 
Description The present paper presents a comprehensive analysis of the verbal aspect in general and with special emphasis on the comparison of Chinese and Slovenian lexical aspect. Recognised discrepancies between the conceptualisation and verbalisation of actions in unrelated languages indicate that deeper cognitive differences affect our perception of reality, which is something that should be more widely recognized when learning and teaching foreign languages. The contribution of this article is a comparative analysis of available studies by authoritative linguists, based on which we have formulated a new and more comprehensive proposal that will help classify verb types in unrelated languages, and can be further exploited in the field of applied linguistic research.
Pričujoči prispevek ponuja podrobno analizo glagolskega vida na splošno in s posebnim poudarkom na primerjavi kitajskega in slovenskega leksikalnega glagolskega vida. Prepoznana razhajanja med konceptualizacijo in upovedovanjem glagolskih dejanj pri nesorodnih jezikih so pokazala, da globlje kognitivne razlike vplivajo na naše dojemanje stvarnosti. Dejstvo, ki ga je potrebno pri učenju in poučevanju tujih jezikov bolj upoštevati. S pričujočo študijo želimo k temu prispevati s primerjalno analizo obstoječih raziskav uglednih jezikoslovcev, s pomočjo katere smo oblikovali nov, bolj obsežen predlog klasifikacije glagolske vrstnosti za nesorodne jezike, ki omogoča nadaljnjo uporabo na področju raziskav iz aplikativnega jezikoslovja.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9228
10.4312/ala.10.2.49-64
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 2 (2020); 49-64
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 2 (2020); 49-64
2232-3317
10.4312/ala.10.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9228/9043
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9228/9052
 
Rights Copyright (c) 2020 Tina Čok
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library