The Many Meanings of the Japanese Causative

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Many Meanings of the Japanese Causative
Številni pomeni japonskih vzročnih odvisnikov
 
Creator Jaklin, Petra
 
Subject causative
meaning
Japanese
causer
causee
vzročni odvisnik
pomen
japonščina
povzročitelj dejanja
prizadeti v dejanju
 
Description Causative sentences have long been a topic of research in Japanese linguistics due to the different meanings expressed by the use of the -(s)aseru inflection forming the causative verbal form. This paper presents a wider range of possible interpretations and meanings carried by Japanese causative sentences, the analysis of which was based on Fukada’s (2010) paper. The aim of this paper is to present the Japanese causative in simple terms, with the focus placed on the causer and the causee, i.e. on how their relationship connects to the overall meaning of the sentence. Through the analysis of example sentences, the transfer and expression of different meanings will also be discussed on examples from English and Croatian. Since the meaning of causative sentences often depends on the context, interpretations presented in this paper can serve as guidelines to understanding the versatility of the Japanese causative, and help whenexpressing nuances of meaning in other languages.
Vzročni (kavzalni) odvisniki so pogosto obravnavani v japonskem jezikoslovju, predvsem zaradi številnih različnih pomenov, ki jih lahko izraža vzročna pripona -(s)aseru in posledično vzročna glagolska oblika. Na osnovi klasifikacije, ki jo predlaga Fukada (2010), članek obravnava različne možne interpretacije in pomene, ki jih lahko izražajo vzročni odvisniki. Namen članka je čim bolj enostavno predstaviti vzročnost v japonskih povedih, pri čemer se osredotoča na povzročitelja in z dejanjem prizadetega, oz. na dejstvo, kakšno je njuno razmerje v povezavi s celotnim pomenom povedi. Na kratko je obravnavan tudi način, kako so isti pomeni povedi izraženi v angleškem in hrvaškem jeziku. Glede na to, da je pomen vzročnih stavkov mnogokrat odvisen od konteksta, lahko možne interpretacije povedi v tem članku služijo kot rdeča nit pri razumevanju vzročnih povedi in izražaju le-teh v drugih jezikih.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9227
10.4312/ala.10.2.83-103
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 2 (2020); 83-103
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 2 (2020); 83-103
2232-3317
10.4312/ala.10.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9227/9044
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9227/9053
 
Rights Copyright (c) 2020 Petra Jaklin
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library