Statistical Disclosure Control Methods for Microdata from the Labour Force Survey

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Statistical Disclosure Control Methods for Microdata from the Labour Force Survey
Metody kontroli ujawniania danych dla mikrodanych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
 
Creator Pietrzak, Michał
 
Subject Statistical Disclosure Control
perturbative methods
PRAM
Additive Noise
Rank Swapping
microdata
Labour Force Survey
sdcMicro package
C18
H83
J20
kontrola ujawniania danych
metody zakłóceniowe
PRAM
addytywne dodawanie szumu
wymiana rang
mikrodane
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
pakiet sdcMicro
C18
H83
J20
 
Description The aim of this article is to analyse the possibility of applying selected perturbative masking methods of Statistical Disclosure Control to microdata, i.e. unit‑level data from the Labour Force Survey. In the first step, the author assessed to what extent the confidentiality of information was protected in the original dataset. In the second step, after applying selected methods implemented in the sdcMicro package in the R programme, the impact of those methods on the disclosure risk, the loss of information and the quality of estimation of population quantities was assessed. The conclusion highlights some problematic aspects of the use of Statistical Disclosure Control methods which were observed during the conducted analysis.
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania wybranych zakłóceniowych metod kontroli ujawniania mikrodanych na przykładzie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W pierwszym etapie oceniona została ochrona poufności informacji w oryginalnym zbiorze danych. Po zaaplikowaniu wybranych metod, zaimplementowanych w pakiecie sdcMicro programu R, przedmiotem dociekań stał się wpływ tych metod na ryzyko ujawnienia, poniesioną stratę informacji, a także na jakość estymacji określonych wielkości dla populacji. Podkreślone zostały pewne problematyczne aspekty praktycznego wykorzystania kontroli ujawniania danych, zaobserwowane podczas przeprowadzonej analizy.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3992
10.18778/0208-6018.348.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 3 No. 348 (2020); 7-24
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 3 Nr 348 (2020); 7-24
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3992/7846
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library