Echoes of Oscar Schlemmer’s "Triadic Ballet" in Modern Clothing Design

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Echoes of Oscar Schlemmer’s "Triadic Ballet" in Modern Clothing Design
Відлуння «Тріадного балету» Оскара Шлеммера в сучасному дизайні одягу
 
Creator Shandrenko, Olha; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject Bauhaus; Oscar Schlemmer; Triadic ballet; avant-garde; clothing design; suit
75.071.1(430):[792.024:687.16
Баугауз; Оскар Шлеммер; тріадний балет; авангард; дизайн одягу; костюм
75.071.1(430):[792.024:687.16
 
Description Research aim – to find out the peculiarities of the work of the German artist of the Bauhaus school Oscar Schlemmer and to determine his influence on modern clothing design; identify opportunities for the use of artistic means and techniques of the «Triadic Ballet» in the project activities of clothing designers. Research methods. The methodological principles of the study are based on a comprehensive art analysis of Oscar Schlemmer creative work, historical and biographical study of the creative works of Weimar school students, which were presented in the avant-garde performance of the «Triadic Ballet». Scientific novelty. The main concepts of Oscar Schlemmer’s creative achievement are traced in the work and the influence of «Triadic Ballet» on modern clothing design was revealed. The practical implementation of the study was echoed in the avant-garde solutions used in the educational and artistic project dedicated to the 100th anniversary of the Bauhaus school. Conclusions. The peculiarities of Oscar Schlemmer’s work are determined by his deep view of art, which should be the result of a combination of artistic ideals, new technologies, and craftsmanship. His approach to design activities is based on the close interaction of important concepts that determine the artistic and aesthetic integrity of the design. «Triadic Ballet» became a revolutionary phenomenon in postwar art, which testified to the break in the minds of individuals, the desire to restore life after the war, bringing into its coherence and clarity. The influence and relevance of Oscar Schlemmer’s «Triadic Ballet» on modern clothing design lie in a deep understanding of the essence of man and form, man and space, man, and his worldview.
Мета дослідження – з’ясувати особливості творчості німецького художника школи Баугауз Оскара Шлеммера та означити його вплив на сучасний дизайн одягу; виявити можливості застосування художніх засобів і прийомів «Тріадного балету» в проєктній діяльності дизайнерів одягу. Методи дослідження. Методологічні засади дослідження базуються на комплексному мистецтвознавчому аналізі творчого доробку Оскара Шлеммера, історико-біографічному вивченні творчих робіт студентів ваймарської школи, що були презентовані в авангардній постановці «Тріадного балету». Наукова новизна. В роботі простежено головні концепти творчого здобутку Оскара Шлеммера та виявлено вплив «Тріадного балету» на сучасний дизайн одягу. Практична реалізація дослідження знайшла своє відлуння в авангардних рішеннях, застосованих у навчально-мистецькому проєкті, присвяченому 100-річчю заснування школи Баугауз. Висновки. Оскар Шлеммер своєю діяльністю виявив потребу глибинного підходу до мистецтва, що має стати результатом поєднання художніх ідеалів, нових технологій і майстерності. Його тріадний підхід у проєктній діяльності проявляється у тісній взаємодії важливих концептів, які визначають художньо-естетичну цілісність дизайну. «Тріадний балет» став тим революційним явищем у повоєнному мистецтві, яке засвідчило злам у свідомості, прагнення до відновлення життя після війни, внесення в нього злагодженості і чіткості. У такому дійстві кожен має свою «форму», якою обумовлений його рух у сценічному просторі, кожен виконує свою роль і ця роль є важливою як для нього, так і для іншого. Вплив та актуальність «Тріадного балету» Оскара Шлеммера на сучасний дизайн одягу полягає у глибинному розумінні сутності людини і форми, людини і простору, людини і її світосприйняття.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207550
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207550
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 129-140
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 129-140
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207550/207804
 
Rights Copyright (c) 2020 Olha Shandrenko
Copyright (c) 2020 Ольга Шандренко
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library