Agressivitat i adolescència. Un problema social?

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Agressivitat i adolescència. Un problema social?

Agresividad y adolescencia. ¿Un problema social?
 
Creator Martínez, Roger
Rovira, Marta
 
Subject agressivitat; adolescència; cultura juvenil; educació i gènere
agressiveness; adolescence; youth culture; education and gender
agresividad; adolescencia; cultura juvenil; educación y género
 
Description La preocupació per l’agressivitat a les escoles de secundària ha augmentat considerablement durant els darrers anys. En aquest article, fonamentat en una recerca empírica duta a terme en instituts de secundària, intentem proporcionar eines per comprendre el fenomen de l’agressivitat com a element intrínsec en les relacions socials quotidianes a l’adolescència. Analitzem com l’agressivitat s’estructura socialment d’una manera concreta segons la localització social i cultural, especialment a partir del gènere i la classe social. També aprofundim en l’agressivitat a partir de tres dimensions: 1) les jerarquies establertes a l’escola entre els joves; 2) la segregació entre nois i noies i els seus mons de vida, i 3) la importància del control i l’autocontrol.
In Catalonia (Spain) there is a growing concern about agressiveness in secondary schools. In this article, based on an empirical research carried out in secondary schools, we try to provide tools to understand agressiveness as an inherent element of everyday social relations in adolescence. We analyze how agressiveness is socially structured depending on social and cultural position, particularly in relation to gender and social class. We also analyze agressiveness from three different dimensions: 1) school hierarchical pecking-order; 2) segregation between boys and girls and their life worlds; 3) the importance of control and selfcontrol.
La preocupación por la agresividad en los centros de secundaria ha aumentado considerablemente durante los últimos años. En este artículo, fomentado en base a una investigación empírica llevada a cabo en institutos de secundaria, intentamos proporcionar herramientas para comprender el fenómeno de la agresividad como elemento intrínseco en las relaciones sociales cotidianas de la adolescencia. Analizamos como la agresividad se estructura socialmente de una forma concreta según la localización social y cultural, especialmente a partir del género y la clase social. También profundizamos en la agresividad a partir de tres dimensiones: 1) las jerarquías establecidas en la escuela entre los jóvenes; 2) la segregación entre chicos y chicas y sus mundos de vida, y 3) la importancia del control y autocontrol.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2001-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v65-martinez-rovira
10.5565/rev/papers/v65n0.1706
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 65 (2001): Misceláneo; 47-79
2013-9004
0210-2862
 
Language cat
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v65-martinez-rovira/pdf-ca
 
Rights Copyright (c) 2001 Roger Martínez, Marta Rovira
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library