Actors i canvi polític a l'Amèrica Central: un marc d'anàlisi

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Actors i canvi polític a l'Amèrica Central: un marc d'anàlisi
Political actors and political change in Central America: a framework for analysis
Actores y cambio político en Centroamérica: un marco de análisis
 
Creator Font, Joan
Gomà, Ricard
 
Subject actors polítics; transicions democràtiques; Guatemala; Nicaragua
political actors; transitions to democracy; Guatemala; Nicaragua
actores políticos; transiciones democráticas; Guatemala; Nicaragua
 
Description L’article té com a objectiu desenvolupar algunes hipòtesis sobre la naturalesa i el tipus de relació, en la recent política centreamericana, entre les condicions estructurals i dinàmiques dels processos de canvi i les pautes d’incidència/adaptació a aquests per part dels actors polítics dels països implicats. En concret, s’argumenta per als casos de Guatemala i Nicaragua l’existència d’un profund impacte mutu, a través del qual les estratègies de partits, moviments populars, organitzacions empresarials i forces armades han modulat de forma decisiva el rumb del procés de canvi. Però, alhora, aquests actors han estat intensament transformats —en les seves dimensions organitzatives, ideològiques i programàtiques— per les noves coordenades institucionals i espais polítics que havien contribuït a crear.
The objective of the article is to point out some hypotheses on the nature and type of relationship –within the context of recent Central American politics—between the structural and dynamic conditions of the processes of change, and the specific ways political actors managed to adapt/impact upon them. Therefore, in the Guatemala and Nicaraguan cases, it is argued that a profound reciprocal impact has taken place, whereby the strategic stands of political parties, popular movements, business organizations and the army succeeded in decisively shaping key aspects of the process of change. But, at the same time, these actors have been deeply transformed –in the organizational, ideological and programmatic dimensions—by the new institutional settings and political spaces they had contributed to build up.
El artículo tiene como objetivo desarrollar algunas hipótesis sobre la naturaleza y el tipo de relación, en la reciente política centroamericana, entre las condiciones estructurales y dinámicas de los procesos de cambio y las pautas de incidencia/adaptación a estos por parte de los actores políticos de los países implicados. En concreto, se argumenta para los casos de Guatemala y Nicaragua la existencia de un profundo impacto mutuo, a través del cual las estrategias de partidos, movimientos populares, organizaciones empresariales y fuerzas armadas han modulado de forma decisiva el rumbo del proceso de cambio. Pero al mismo tiempo, dichos actores han resultado intensamente transformados —en sus dimensiones organizativas, ideológicas y programáticas— por las nuevas coordenadas institucionales y espacios políticos que habían contribuido a crear.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 1996-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v49-font-goma
10.5565/rev/papers/v49n0.1825
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 49 (1996): Los procesos de cambio político en América Central; 47-62
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v49-font-goma/pdf-es
 
Rights Copyright (c) 1996 Joan Font, Ricard Gomà
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library