DIE GESKIEDENIS VAN DIE DEPARTEMENTE GRIEKS EN LATYN AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

Akroterion

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DIE GESKIEDENIS VAN DIE DEPARTEMENTE GRIEKS EN LATYN AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
 
Creator Cilliers, L
Snyman, A
 
Subject

 
Description ’n Era is verby, ’n era waartydens die twee antieke tale wataan die basis van ons Westerse beskawing lê, wat van die eerstevakke was wat aan die Universiteit van die Vrystaat (destydsdie Grey Universiteitskollege) aangebied is, nou op die agtergrondgeskuif word. Die twee tale, Grieks en Latyn, het ontwikkel tottwee sterk departemente in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte(later Geesteswetenskappe), maar in die laaste dekade eers hulselfstandigheid verloor, en daarna verloor een van die twee, Latyn,sy bestaansreg aan die UV. In die hieropvolgende verslag word diegeskiedenis van die Departemente Grieks en Latyn sedert hulontstaan in 1904 nagevolg, en hul rol in die universiteit en die landuitgelig.
 
Publisher Stellenbosch University, Department of Ancient Studies
 
Contributor
 
Date 2020-04-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/1013
10.7445/64-0-1013
 
Source Akroterion; Vol 64 (2019)
2079-2883
0303-1896
 
Language eng
 
Relation http://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/1013/1037
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2020 Akroterion
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library