Portrait of the Artist as a Young Bearded Man: Charles Nodier’s "Le Peintre de Saltzbourg"

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Portrait of the Artist as a Young Bearded Man: Charles Nodier’s "Le Peintre de Saltzbourg"
Portrait de l’artiste en jeune barbu : Le Peintre de Saltzbourg de Charles Nodier
Portret artysty jako młodego brodacza: "Le Peintre de Saltzbourg" Charlesa Nodiera
 
Creator Sukiennicka, Marta
 
Subject Charles Nodier
Maurice Quai
painting
ekphrasis
ut pictura poesis
disenchantment
Charles Nodier
Maurice Quai
malarstwo
ekfraza
ut pictura poesis
szkoła rozczarowania
 
Description Charles Nodier was one of the leading advocates of the fraternity of artists in the 1830s, but his experience of life and work in artistic circles embracing writers, painters and composers was not limited to his own literary salon at the Arsenal. Already as a young man, Nodier moved in the circle of Méditateurs, a group started at the beginning of the 19th century by rebellious former students of Jacques-Louis David. This experience left its mark on Nodier’s work: his novel, Le Peintre de Saltzbourg (1803) reveals a certain affinity with the aesthetic doctrines of Maurice Quai and Méditateurs. This forgotten episode of the history of Romanticism was brought back to memory in 1832 by the republication of the novel in OEuvres de Charles Nodier, and by the contemporary critics, who compared Méditateurs to Jeunes-France, a popular artistic cenacle of the day.
Charles Nodier był jednym z ważniejszych promotorów idei fraternité des arts w latach 1830, ale jego doświadczenie życia i tworzenia w artystycznych kręgach, skupiających zarazem pisarzy, malarzy i kompozytorów, nie ogranicza się tylko do prowadzenia salonu w Bibliotece Arsenału. Już we wczesnej młodości Nodier obracał się w środowisku malarzy, zbuntowanych uczniów Jacquesa-Louisa Davida, którzy na początku XIX wieku stworzyli grupę (sektę) zwaną Méditateurs. To doświadczenie zostawiło swój ślad w dziele literackim Nodiera. Jego powieść Le Peintre de Saltzbourg (1803) zdradza pewne pokrewieństwa z estetyczną doktryną Maurice’a Quai i grupy Méditateurs. Ten zapomniany epizod historii romantyzmu został przywrócony pamięci w 1832 roku dzięki ponownej publikacji powieści w Dziełach Charlesa Nodiera oraz dzięki prasie, która porównała Méditateurs do głośnej wówczas grupy Jeunes-France.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4125
10.18778/1505-9065.13.04
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; No. 13 (2018); 33-44
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; Nr 13 (2018): Art, artiste, artisan au XIXe siècle; 33-44
2449-8831
1505-9065
 
Language fra
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4125/3572
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library