Contextual factors and language: an analysis of order placements from a Japanese crowdsourcing website

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Contextual factors and language: an analysis of order placements from a Japanese crowdsourcing website
Kontekstualni dejavniki: analiza naročil z japonske spletne strani CrowdWorks
 
Creator BEKEŠ, Andrej
 
Subject crowdsourcing
order placement
orderer
subcontractor
Japanese
množično zunanje izvajanje
naročilo
naročnik
podizvajalec
japonščina
 
Description Business documents, like other communications, are created in specific social context to achieve various specific social goals. This study examines relationship between the linguistic characteristics of order placements on Japanese dedicated crowdsourcing website and their context of situation, focusing on the power relations between the orderer and the subcontractor. As for the relationship between the orderer and the subcontractor, qualitative analysis of data shows that it is the orderer who is overwhelmingly powerful in this relationship. This imbalance seems to be reflected in the linguistic characteristics of order placements, such as choices made in the system of grammar, and in the quality of information in the sense of Grice’s maxims of conversation.
 
Poslovni dokumenti so tako kot vsako sporočanje ustvarjeni v specifičnem družbenem kontekstu za doseganje različnih specifičnih družbenih ciljev. Ta študija preučuje povezavo med jezikovnimi značilnostmi naročil na japonskem dediciranem spletnem mestu za množično naročanje (crowdsourcing) in njihovim kontekstom situacije, s poudarkom na razmerjih moči med naročnikom in podizvajalcem. Kar zadeva razmerje med naročnikom in podizvajalcem, kvalitativna analiza podatkov nakazuje, da je naročnik v tem razmerju izjemno močan. Zdi se, da se to neravnovesje odraža v jezikovnih značilnostih kot so izbire v slovničnem sistemu in v kakovosti informacij v smislu Gricevih maksim konvernacije.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9039
10.4312/ala.10.1.35-47
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 1 (2020); 35-47
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 1 (2020); 35-47
2232-3317
10.4312/ala.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9039/8906
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9039/8911
 
Rights Copyright (c) 2020 Andrej BEKEŠ
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library