Orthoepic Competence Descriptors in Japanese Language Education: CEFR Levels B1 to C2

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Orthoepic Competence Descriptors in Japanese Language Education: CEFR Levels B1 to C2
Deskriptorji ortopske kompetence pri poučevanju japonskega jezika: Ravni B1 do C2 po SEJO
 
Creator ITO, Hideaki
 
Subject orthoepic competence
letter knowledge
CEFR
co-occurrence relations
ortopska kompetenca
poznavanje črk
SEJO (CEFR)
sočasni odnosi
 
Description The Council of Europe’s 2001 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has shown rapid global adoption, and now includes Japanese language education though it primarily aimed at alphabetically transcribed languages. It basically acknowledges that orthoepic competence relates to comprehension of characters yet does not indicate descriptors. Descriptors examining A1 and A2 levels, using altered techniques, have already been set. In this paper, I re-examine descriptors for levels B1 to C2, which have not yet been attempted, and combine them with the results for levels A1 and A2 to present descriptors for levels A1 to C2 in overall.
Skupni evropski referenčni okvir Sveta za jezike iz leta 2001 je bil precej hitro sprejet globalno, tudi na prodročju poučevanja japonskega jezika, čeprav je bil primarno namenjen latiničnim jezikom. Okvir predvideva, da se ortopska kompetenca nanaša na razumevanje znakov, vendar ne navaja konkretnih deskriptorjev. Deskriptorji, ki preučujejo ravni A1 in A2 z uporabo spremenjenih tehnik, so že nastavljeni. V tem prispevku preučim deskriptorje na ravni med B1 in C2, ki še niso bili preskušeni, ter ugotovitve združim s tistimi na ravneh A1 in A2. Na koncu v celoti predstavim deskriptorje za vse ravni od A1 do C2.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8791
10.4312/ala.10.1.9-26
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 1 (2020); 49-66
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 1 (2020); 49-66
2232-3317
10.4312/ala.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8791/8880
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8791/8912
 
Rights Copyright (c) 2019 Hideaki ITO
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library