Grammar Errors by Slovenian Learners of Japanese: Corpus Analysis of Writings on Beginner and Intermediate Levels

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Grammar Errors by Slovenian Learners of Japanese: Corpus Analysis of Writings on Beginner and Intermediate Levels
Slovnične napake pri slovenskih študentih japonščine: korpusna analiza pisnih izdelkov na začetni in nadaljevalni ravni
 
Creator PAVLOVIČ, Miha
 
Subject Learner's Corpus
corpus construction
error analysis
grammar error
second language acquisition
korpus usvajanja jezika
gradnja korpusa
analiza napak
slovnične napake
usvajanje tujega jezika
 
Description This paper presents the construction of a corpus of writings by Slovene learners of Japanese as a foreign language at the beginner and intermediate levels and an analysis of the grammar errors contained within it, with the purpose of providing a simple and effective means of acquiring data on errors made by students of Japanese as a second language. Additionally, an error analysis of the grammar errors in the corpus and a comparison of the most common errors found on both levels, reveals the types of errors that carry over from the beginner to the intermediate level, negatively affecting the learning process. By compiling and analyzing a collection of 182 written texts written by Japanese learners, 492 cases of grammar misuse were observed on the beginner and 564 on the intermediate level. A comparative analysis of the most common types of grammar misuse on each level highlights the types of errors that seem to carry over from the beginner to the intermediate level. The findings can be useful to Japanese language learners as well as teachers. Furthermore, the learner’s corpus created in the process marks the first step towards the creation of a larger, annotated and publicly accessible learner corpus of writings by Slovenian learners of Japanese to be used for further research in the field of second language acquisition.
Članek opisuje izgradnjo korpusa usvajanja jezika slovenskih študentov japonščine na osnovni in srednji ravni in analizo slovničnih napak v njem z namenom ustvarjenja orodja, ki bo uporabnikom omogočalo na enostaven in pregleden način pridobiti podatke o najpogostejših napakah v spisih slovenskih učencev japonščine in s pomočjo analize napak v le-tem ugotoviti, katere slovnične strukture povzročajo največ težav slovenskim učencem japonskega jezika na posamezni ravni ter s pomočjo primerjave rezultatov izpostaviti tipe napak, ki se prenašajo iz osnovne na srednjo raven. Korpus vsebuje 182 spisov, v katerih so označene in kategorizirane napake. Napak je 492 na osnovni in 564 na srednji ravni. S primerjavo najpogostejših napak na posamezni ravni so se bili izpostavljeni tipi napak, ki se prenašajo iz osnovne na srednjo raven. Te ugotovitve lahko koristijo tako učencem kot tudi učiteljem japonščine pri učnem procesu, hkrati pa je tako nastali korpus prvi korak k izgradnji obsežnega, označenega in javno dostopnega korpusa besedil slovenskih učencev japonščine za nadaljnje raziskave o učenju japonščine kot tujega jezika.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8524
10.4312/ala.10.1.87-104
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 1 (2020); 87-104
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 1 (2020); 87-104
2232-3317
10.4312/ala.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8524/8907
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8524/8926
 
Rights Copyright (c) 2020 Miha PAVLOVIČ
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library