Adequant l'aprenentatge als requeriments de l'empresa: una activitat d'aprenentatge basat en projectes

Revista d'Innovació Docent Universitària

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Adequant l'aprenentatge als requeriments de l'empresa: una activitat d'aprenentatge basat en projectes
Adapting learning to companies’ requirements: a project based learning activity
Adecuando el aprendizaje a los requerimientos de la industria: una actividad de aprendizaje basado en proyectos
 
Creator Manresa, Alba
Gil-Doménech, Dolors
Berbegal-Mirabent, Jasmina
 
Subject Aprenentatge basat en projectes; Aprenentatge actiu; Competències; Ensenyament universitari
Project-based learning; Active learning; Skills; University teaching
Aprendizaje basado en proyectos; Aprendizaje activo; Competencias; Enseñanza universitaria
 
Description Són nombrosos els estudis que clamen per una major adequació de l'aprenentatge a les competències requerides pel mercat laboral. Aquestes competències que s'han de desenvolupar durant l'etapa estudiantil inclouen tant competències tècniques (coneixements) com transversals (p.e. la creativitat, l'esperit crític, o el treball en equip). Com a resposta a aquest requeriment per part de l'empresa, cada vegada són més les universitats que aposten per l'ús intensiu de les metodologies d'aprenentatge actiu, les quals han demostrat ajudar al foment d'aquestes competències en l'alumnat. Aquest estudi se situa precisament en aquest context. Concretament, es presenta una experiència d'aprenentatge basat en projectes en la qual participen estudiants del Màster Universitari en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, Espanya) i que busca, com a objectiu últim, el desenvolupament d'algunes de les competències que els estudiants necessitaran aplicar en el món laboral.
There are numerous studies that call for a greater adaptation of the learning to the skills required by the labour market. These skills, which must be developed during the years of schooling, include both technical (i.e., knowledge) and soft skills (e.g., for example, creativity, critical spirit, or teamwork). In response to this companies’ requirement, an increasing number of universities are opting for the intensive use of active learning methodologies, which have been shown to help promote these skills among students. This study is settled in this context. Specifically, we present a project-based learning experience conducted with students of the Master's Degree in Business Management and Production Systems of the Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, Spain). The ultimate purpose of this activity was to help students develop some of the skills that are required in the workplace.
Son numerosos los estudios que claman por una mayor adecuación del aprendizaje a las competencias requeridas por el mercado laboral. Estas competencias que deben desarrollarse durante la etapa estudiantil incluyen tanto competencias técnicas (conocimientos) como transversales (p.e. la creatividad, el espíritu crítico, o el trabajo en equipo). Como respuesta a este requerimiento por parte de la empresa, cada vez son más las universidades que apuestan por el uso intensivo de las metodologías de aprendizaje activo, las cuales han demostrado ayudar al fomento de dichas competencias en el alumnado. Este estudio se sitúa precisamente en este contexto. Concretamente, se presenta una experiencia de aprendizaje basado en proyectos en la cual participan estudiantes del Máster Universitario en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, España) y que busca, como objetivo último, el desarrollo de algunas de las competencias que los estudiantes necesitarán aplicar en el mundo laboral.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.6
10.1344/RIDU2020.12.6
 
Source Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 54-61
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 54-61
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 54-61
2013-2298
2014-1319
 
Language spa
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.6/30813
/*ref*/<p>Bennett, N., Dunne, E., Carre, C. (1999) Patterns of core and generic skills provision in higher education. <em>Higher Education</em>, 37, pp. 71–93.</p><p> </p><p>Berbegal-Mirabent, J., Gil-Doménech, D. (2019) Equipping students with work-based skills: Experiences from a teaching innovation project. <em>XXVIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE)</em>. Las Palmas de Gran Canaria, 27-28 junio.</p><p> </p><p>Berbegal-Mirabent, J., Gil-Doménech, D., Alegre, I. (2017) Where to Locate? A Project-Based Learning Activity for a Graduate-Level Course on Operations Management. <em>International Journal of Engineering Education</em>, 33(5), pp. 1586–1597.</p><p> </p><p>Blank, W. (1997) Authentic instruction. En: W.E. Blank, S. Harwell (Eds.) <em>Promising practices for connecting high school to the real world</em> (pp. 15-21). Tampa, FL: University of South Florida.</p><p> </p><p>Blumenfeld, P.C., Soloway, E., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Guzdial, M., Palincsar, A. (1991) Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. <em>Educational Psychologist</em>, 26(3–4), pp. 369-398.</p><p> </p><p>della Volpe, M. (2018) Entrepreneurial university and business education: Towards a network model. <em>International Journal of Business and Management</em>, 13(3), pp. 13-27.</p><p> </p><p>García, D., Iris, Y. (2013) Aprendizaje por proyecto: Incidencia de la tecnología de la información para desarrollar la competitividad de trabajo colaborativo. <em>Ciencia y Sociedad</em>, 38(4), pp. 691-717.</p><p> </p><p>Finkelstein, N., Hanson, T., Huang, C.-W., Hirschman, B., Huang, M. (2010) <em>Effects of problem-based economics on high school economics instruction (NCEE 2010-4110)</em>. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Centre for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory West.</p><p> </p><p>Friedman, K. (2000) Creating design knowledge: from research into practice. <em>Actas de IDATER Conference</em>, 1, pp. 5-32.</p><p> </p><p>Galeana de la O, L. (2006) Aprendizaje basado en proyectos. <em>Revista Digital Educación a Distancia</em>, 1(27), pp. 0-17.</p><p> </p><p>Harwell, S. (1997) Project-based learning. En: W.E. Blank, S. Harwell (Eds.) <em>Promising practices for connecting high school to the real world </em>(pp. 23-28)<em>. </em>Tampa, FL: University of South Florida.</p><p> </p><p>Laffey, J., Tupper, T., Musser, D., Wedman J. (1998) A computer-mediated support system for project-based learning. <em>Educational Technology Research and Development</em>, 46(1), pp. 73-86.</p><p> </p><p>Leckey, J.F., McGuigan M.A. (1997) Right tracks-wrong rails: The development of generic skills in higher education. <em>Research in Higher Education</em>, 38(3), pp. 365-378.</p><p> </p><p>López Gumucio, J.R. (2010) La selección de personal basada en competencias y su relación con la eficacia organizacional. <em>Perspectivas, </em>26, pp. 129-152.</p><p> </p><p>Macho-Stadler, E., Elejalde-García, M.J. (2013) Case study of a problem-based learning course of physics in a telecommunications engineering degree. <em>European Journal of Engineering Education</em>, 38(4), pp. 408-416.</p><p> </p><p>Maldonado, M. (2008) Aprendizaje Basado en Proyectos aplicado en la asignatura Tecnología de los Materiales. <em>Actas del V Congreso de Docencia Universitaria e Innovación.</em> Lérida, 2-4 julio.</p><p> </p><p>Marx, R.W., Blumenfeld, P.C., Krajcik, J.S., Soloway E. (1997) Enacting project-based science. <em>The Elementary School Journal</em>, 97(4), pp. 341-358.</p><p> </p><p>Santos Guerra, M.A. (2015) Corazones, no solo cabezas en la universidad. Los sentimientos de los estudiantes ante la evaluación. <em>Revista de Docencia Universitaria</em>, 13(2), pp. 125-142.</p><p> </p><p>Thomas, J.W. (2000) <em>A review of research on project-based learning</em>. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.</p><p> </p><p>Tippelt, R., Lindemann, H-J. (2001) <em>El Método de Proyectos</em>. El Salvador / Berlin: Ministerio de Educación y proyecto APREMAT, SLV/B7-310/IB/97/248, setiembre 2001. Disponible en: <a href="http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy%20APREMAT092001.pdf">http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy APREMAT092001.pdf</a> (último acceso: Diciembre 23, 2019).</p><p> </p><p>Vega, F., Portillo, E., Cano, M., Navarrete, B. (2014) Teaching experiences in chemical engineering: design, manufacturing and start-up of a lab-scale distillation unit using problem-based learning. <em>Formación </em><em>Universitaria</em>, 7(1), pp. 13-22.</p><p> </p><p>Walker, A., Leary, A. (2009) Problem based learning meta-analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines and assessment levels. <em>The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning</em>, 3(1), pp. 12-43.</p><h1> </h1>Willard, K., Duffrin, M.W. (2003) Utilizing project‐based learning and competition to develop student skills and interest in producing quality food items. <em>Journal of Food and Science Education</em>, 2(4), pp. 69-73.
 
Rights Copyright (c) 2020 Revista d'Innovació Docent Universitària
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library