L’escape room com a eina educativa per treballar la literatura a secundària: una proposta pràctica de Romeu i Julieta

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’escape room com a eina educativa per treballar la literatura a secundària: una proposta pràctica de Romeu i Julieta
The escape room as an educational tool to work with literature in secondary education: a practical proposal using Romeo and Juliet
El escape room como herramienta educativa para trabajar la literatura en secundaria: una propuesta práctica de Romeo y Julieta
 
Creator Martínez Borobio, Esther
Nakova Katileva, Eleonora
 
Subject Innovació pedagògica; Ensenyament secundari; Breakout edu; Escape room; Llengua anglesa; Literatura; Competències
Pedagogical innovation; Secondary education; English language; Breakout edu; Escape room; Literature; Competences
Innovación pedagógica; Enseñanza secundaria; Lengua inglesa; Breakout edu; Escape room; Literatura; Competencias
 
Description INTRODUCCIÓ: En els darrers anys, la tendència educativa de ludificar les classes ha esdevingut un canvi important en l’ensenyament. Aquest article tracta sobre l’ús de l’escape room com a eina educativa per introduir la literatura en llengua anglesa a secundària. En concret, s’hi descriu una proposta per a 4t de l’ESO on es treballa l’obra Romeu i Julieta de William Shakespeare, amb l’objectiu principal d’endinsar l’alumnat en l’estudi literari. MÈTODE: El punt de partida d’aquesta proposta va ser la visualització de la pel·lícula Shakespeare in Love de John Madden, llargmetratge que il·lustra la vida de l’autor i que descriu el procés de creació de Romeu i Julieta, així com l’estudi sobre els aspectes principals de l’època i del gènere dramàtic. Un cop assolits aquests coneixements, l’alumnat havia d’aplicar allò après i treballar cooperativament per resoldre una sèrie d’enigmes relacionats amb l’obra de Romeu i Julieta. RESULTATS: L’alumnat va adquirir nous coneixements sobre l’autor i l’obra d’una forma lúdica i va valorar la proposta de tipus escape room molt positivament. DISCUSSIÓ: Considerant que actualment l’alumnat a qui s’adreça desconeix molts aspectes de la vida i obra de Shakespeare, aquesta unitat ens permet desenvolupar les competències de la dimensió literària d’una manera activa i motivadora.
INTRODUCTION: In recent years, gamification has become an important element of teaching in secondary education. This article discusses the use of educational escape rooms to help children study English-language literature in secondary education. Specifically, it describes an activity for fourth-year students that uses William Shakespeare's Romeo and Juliet as an introduction to the field of literature. METHOD: The activity started with a screening of John Madden’s film Shakespeare in Love, which illustrates the life of the playwright and describes the process of creating Romeo and Juliet as well as aspects of society and of drama as a genre. Working together, the students then had to apply what they had learned to solve a series of enigmas related to Romeo and Juliet. RESULTS: The students acquired new knowledge about Shakespeare and responded to the escape room activity very positively. DISCUSSION: Considering that the students to whom this activity was addressed were unfamiliar with the life and work of Shakespeare, the escape room offered the teacher an opportunity to help students acquire competences in the study of literature in an active and motivating way.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la tendencia educativa de gamificar las clases se ha convertido en un cambio importante en la enseñanza. El presente artículo trata sobre el uso del escape room como herramienta educativa para introducir la literatura en lengua inglesa en secundaria. En concreto, se describe una propuesta para 4º de la ESO, en la que se trabaja la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, el objetivo principal de la cual es que el alumnado se adentre en el estudio literario. MÉTODO: Esta propuesta parte de la visualización de la película Shakespeare in Love de John Madden, largometraje que ilustra la vida del autor y que describe el proceso de creación de Romeo y Julieta, así como la época y el género dramático. Una vez adquiridos estos conocimientos, el alumnado debía aplicar aquello que había aprendido y trabajar cooperativamente para resolver una serie de enigmas relacionados con la obra de Romeo y Julieta. RESULTADOS: El alumnado ha adquirido nuevos conocimientos sobre el autor y la obra de una forma lúdica y ha valorado la propuesta del tipo escape room muy positivamente. DISCUSIÓN: Considerando que actualmente el alumnado desconoce muchos aspectos de la vida y obra de Shakespeare, esta unidad nos permite desarrollar las competencias de la dimensión literaria de una manera activa y motivadora.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Institut Jaume Balmes


 
Date 2020-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.228965
10.1344/reire2020.13.228965
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–18
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–18
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–18
2013-2255
 
Language cat
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.228965/30675
/*ref*/Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. DOGC núm. 6945. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
/*ref*/Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. E., i Dixon, D. (2011, maig). Gamification: Toward a Definition [Comunicació presentada]. Computer-Human Interaction (CHI) 2011 Workshop, Vancouver, Canadà. http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf
/*ref*/Jaramillo, O., i Castellón Aguayo, L. (2012). Educación y videojuegos. Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación, 117, 11–19. https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/201/210
/*ref*/Madden, J. (dir.) (1998). Shakespeare in love [Pel·lícula]. Miramax Home Entertainment.
/*ref*/McIntosh, S. (dir.) (1999). Shakespeare in Love. Bonus Feature [Vídeo]. Miramax Films / The Department of Education. https://youtu.be/FAfih_YUgMk
/*ref*/Ortiz-Colón, A. M., Jordán, J., i Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Educação e pesquisa, 44, e173773. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-4634201844173773
/*ref*/Stoppard, T. (s. d.). Shakespeare in Love. Study Film Education Guide. Film Education. http://www.filmeducation.org/pdf/resources/secondary/ShakespeareInLove.pdf
/*ref*/Watsonpope (1 de març de 2018). Shakespeare in the Classroom (notes) [Blog]. https://watsonpope.wordpress.com/2018/03/01/shakespeare-in-the-classroom-notes-3-1-18/
/*ref*/Wiemker, M., Elumir, E., i Clare, A. (2016). Escape Room Games: «Can you transform an unpleasant situation into a pleasant one?». A J. Haag, J. Weisenböck, W. Gruber, i C. F. Freisleben-Teutscher (eds.), Game Based Learning – Dialogorientierung & spielerisches Lernen digital und analog (pp. 55–68). Ikon. https://thecodex.ca/wp-content/uploads/2016/08/00511Wiemker-et-al-Paper-Escape-Room-Games.pdf
 
Rights Copyright (c) 2020 Esther Martínez Borobio, Eleonora Nakova Katileva
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library