Ideological Influences on the Reception of Mark Twain among Slovenians across the Atlantic

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ideological Influences on the Reception of Mark Twain among Slovenians across the Atlantic
Ideološki vplivi na recepcijo Marka Twaina med Slovenci na drugi strani Atlantika
 
Creator Trupej, Janko
 
Subject Mark Twain
reception
serial publications
ideology
Slovenians in the United States of America
American literature
Mark Twain
recepcija
serijske publikacije
ideologija
Slovenci v ZDA
ameriška književnost
 
Description The article discusses the reception of Mark Twain and his works in serial publications by Slovenian immigrants in the United States of America. The analysis encompassed writings published in newspapers and magazines with different ideological orientations, from the beginning of the 20th century to mid-century. The article compares Twain’s reception in left-wing and right-wing publications and furthermore discusses the extent to which the reception was affected by the contemporary political situation in the United States.
Članek obravnava recepcijo Marka Twaina in njegovih del v serijskih publikacijah slovenskih priseljencev v Združenih državah Amerike. Analiza je zajemala zapise, objavljene v časopisih in revijah z različnimi ideološkimi usmeritvami od začetka do sredine 20. stoletja. Članek primerja Twainovo recepcijo v levo usmerjenih in desno usmerjenih publikacijah ter obravnava tudi vprašanje, v kolikšni meri so na recepcijo vplivale sodobne politične razmere v ZDA.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-12-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8937
10.4312/an.52.1-2.141-152
 
Source Acta Neophilologica; Vol 52 No 1-2 (2019); 141-152
Acta Neophilologica; L. 52 Št. 1-2 (2019); 141-152
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.52.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8937/8787
 
Rights Copyright (c) 2019 Janko Trupej
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library