Slovenes and Friuli as the Other in Hemingway

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Slovenes and Friuli as the Other in Hemingway
Slovenci in Friuli kot tisti drugi pri Hemingwayju
 
Creator Johnston, Rebecca
 
Subject World War One
Isonzo Front
Soča Front
Hemingway
A Farewell to Arms
Slovenes
Friuli
Italian Front
Caporetto
Kobarid
Nick Adams
prva svetovna vojna
soška fronta
Hemingway
A Farewell to Arms
Slovenci
Friuli
italijanska fronta
Caporetto
Kobarid
Nick Adams
 
Description Ernest Hemingway was known for writing with the “Iceberg Theory” in mind. Thus, there are deeper meanings and contexts moving beneath the surface of his works. His war novel A Farewell to Arms takes place along the Soča/Isonzo Front both before and after the Battle of Kobarid/Caporetto and in this setting, consistent with his “Iceberg Theory,” Hemingway has placed both characters and settings that deserve a reconsideration below the surface. While the Italians in the novel are on the surface of the story and thus more easily recognizable, it is the Slovenes and Friuli who run under the surface and carry a deeper meaning. Slovenes and Friuli are not named directly, but as Hemingway was historically accurate in the novel, both ethnic groups are placed along the Front and collectively they represent the “other” in Hemingway’s novels, both unseen and integral to the storyline.
Ernest Hemingway je bil znan po svojem pisanju, ko je imel v mislih “teorije ledene gore”. Tako v njegovih delih najdemo globlje pomene in kontekste, ki se gibljejo pod površino. Njegov vojni roman A Farewell to Arms se odvija na soški fronti pred in po bitki pri Kobaridu v tem okolju, kar je v skladu z njegovo teorijo “ledene gore”, saj je postavil oba protagonista v okolje, ki zahteva pogled pod površino. Medtem ko se Italijani na površini zgodbe and torej lažje prepoznavni, se Slovenci in Friuli tisti, ki so prisotni pod površino and imajo globlji pomen. Slovenci in Friuli neposredno niso omenjeni, toda ker je bil Hemingway zgodovinsko natančen v tem romanu, sta obe etnični skupini postavljeni na fronto in kolektivno predstavljata tistega “Drugega” v Hemnigwayjevih romanih, hkrati nevidnega in obenem kot pomemben del zgodbe.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-12-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8936
10.4312/an.52.1-2.129-140
 
Source Acta Neophilologica; Vol 52 No 1-2 (2019); 129-140
Acta Neophilologica; L. 52 Št. 1-2 (2019); 129-140
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.52.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8936/8786
 
Rights Copyright (c) 2019 Rebecca Johnston
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library