Tracing Transnationalism and Hybrid Identities in Aleksandar Hemon’s The Making of Zombie Wars

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tracing Transnationalism and Hybrid Identities in Aleksandar Hemon’s The Making of Zombie Wars
Transnacionalizem in hibridne identitete v delu The Making of Zombie Wars Aleksandra Hemona
 
Creator Bostič Bishop, Nina
 
Subject Aleksandar Hemon
transnationalism
hybridity
diasporic literature
displacement
The Making of Zombie Wars
Aleksandar Hemon
transnacionalnost
hibridnost
književnost v diaspori
razseljenost
The Making of Zombie Wars
 
Description Transnationalism is a current reality as globalisation has accelerated by the never before experienced boost in the development of technology, transport and telecommunications. The modern era is also characterised by migrations - voluntary and involuntary, but most of today’s transmigrants do not live the exilic lives once lived by migrants, longing for their homeland. Instead, they live in an in-between space – the host country and the homeland, where the mixing of cultures takes place. Although these zones have often been idolized in the recent literature, the lives of many transmigrants are characterised by feelings of loss, displacement and trauma. The present article attempts to map Bosnian-American author Aleksandar Hemon as a transnational diasporic writer by tracing the features of transnationalism in his life and his novel The Making of Zombie Wars. It will also position that several of the migrant characters in the novel are hybrid identities, battling the consequences of displacement, trauma and mobility, following the ideas of Homi Bhabha and Jopi Nyman. It will explore the processes as they occur in spaces in-between.
Transnacionalnost je trenutna realnost in je posledica globalizacije, ki se odvija z največjo hitrostjo doslej zaradi razvoja tehnologije, transporta in telekomunikacij. Vsesplošne migracije, bodisi prostovoljne ali prisilne, so značilnost sodobnega sveta, vendar transmigranti ne živijo v izgnanstvu na način, ki je bil običajen v preteklosti, ko je veliko migrantov hrepenelo po bivši domovini. Transmigranti živijo v vmesnem prostoru med državo gostiteljico in domovino, kjer se mešajo kulture. Čeprav literatura ta vmesni prostor pogosto idealizira, mnogi transmigranti živijo z občutji izgube, razseljenosti in travme. Članek umešča bosansko-ameriškega avtorja Aleksandra Hemona v transnacionalno književnost v diaspori in išče prvine transnacionalizma v avtorjevem življenju in njegovem romanu The Making of Zombie Wars. Članek analizira hibridne identitete, ki nastopajo v romanu in se borijo s posledicami razseljenosti, travm in mobilnosti, sledeč teorijam Homi Bhabhe in Jopi Nymana. Članek razkriva procese, kot se odvijajo v teh vmesnih prostorih.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-12-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8930
10.4312/an.52.1-2.31-45
 
Source Acta Neophilologica; Vol 52 No 1-2 (2019); 31-45
Acta Neophilologica; L. 52 Št. 1-2 (2019); 31-45
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.52.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8930/8780
 
Rights Copyright (c) 2019 Nina Bostič Bishop
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library