Refugee Experience in Alan Gratz’s Refugee and Gillian Cross’ After Tomorrow Margarete Rubik Summary As a response to recent

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Refugee Experience in Alan Gratz’s Refugee and Gillian Cross’ After Tomorrow Margarete Rubik Summary As a response to recent
Transkulturne študije in romani za mlade bralce: begunska izkušnja v romanih Alana Gratza Begunec in Gillian Crossove Pojutrišnjem
 
Creator Rubik, Margarete
 
Subject transcultural literature
migrant literature
children’s novels
transkulturna književnost
migrantska književnost
romani za otroke
 
Description As a response to recent mass migratory movements, numerous children’s novels about refugees have been published in the last decades. The paper analyses two of these novels, Alan Gratz’s Refugee (2017) and Gillian Cross’s After Tomorrow (2013), and puts them into the context of the ‘transcultural turn’ in cultural studies. The paper also presents the results of a survey among university lecturers of various countries about the benefits, challenges and teaching aims of including migrant and refugee literature into the courses they teach.
Kot odziv na nedavna masovna migrantska gibanja so v zadnjih desetletjih izšli številni romani za otroke. Članek analizira dva izmed njih in jih postavlja v kontekst transnacionalnega obrata v okviru kulturnih študij. Članek predstavlja tudi rezultate kratke raziskave med univerzitetnimi učitelji v različnih deželah o pozitivnih elementih, izzivih in ciljih poučevanja pri vključevanju migrantske in begunske književnosti v process poučevanja.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-12-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8929
10.4312/an.52.1-2.5-29
 
Source Acta Neophilologica; Vol 52 No 1-2 (2019); 5-29
Acta Neophilologica; L. 52 Št. 1-2 (2019); 5-29
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.52.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8929/8779
 
Rights Copyright (c) 2019 Margarete Rubik
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library