Мультиагентна технологія пошуку цифрових радіозакладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії

Ukrainian Information Security Research Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Мультиагентна технологія пошуку цифрових радіозакладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії
Multi-agent technology of searching for digital radio-accelerated devices based on clustering by a bee colony method
Мультиагентная технология поиска цифровых радиозакладных устройств на основе кластеризации по методу пчелиной колонии
 
Creator Савченко, Віталій Анатолійович; Державний університет телекомунікацій
Савченко, Валерія Віталіївна; Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Мацько, Олександр Йосипович; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Кізяк, Ярослав Олександрович; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Лаптєв, Олександр Анатолійович; Державний університет телекомунікацій
Лазаренко, Сергій Володимирович; Національний авіаційний університет
 
Subject Інформаційна безпека
захист інформації; закладний пристрій; ройовий інтелект; мультиагентна система; кластеризація
УДК 004.056
Information Security
information protection; information retrieval device; swarm intelligence; multi-agent system; clustering
UDC 004.056
Информационная безопасность
защита информации; закладное устройство; роевой интеллект; мультиагентная система; кластеризация
УДК 004.056
 
Description У статті досліджуються можливості багатопозиційної технології пошуку цифрових закладних пристроїв на основі кластеризації за методом бджолиної колонії. Встановлено, що виявлення таких підслуховуючих та підглядаючих систем стає дедалі складнішою задачею, оскільки методи та режими їх роботи також ускладнюються. Проаналізовано можливості сучасних систем пошуку технічних засобів прихованого знімання інформації. Показано, що існуючі засоби виявлення випромінювання цифрових засобів прихованого одержання інформації є малоефективними при пошуку шкідливого випромінювання на фоні легальних сигналів що потребує запровадження інтелектуалізованих методів розпізнавання. Зважаючи на розподілений у просторі характер роботи запропоновано проведення сканування шляхом залучення декількох комплексів, що утворює фізично мультиагентне середовище, у якому окремі комплекси будуть виконувати роль агентів, призначених для збору та обробки інформації. Удосконалено метод бджолиної колонії, заснований на застосуванні мультиагентного походу з прямим зв’язком між агентами, який не вимагає апріорного знання кількості кластерів та урахуванням особливостей пошуку пристроїв прихованого знімання інформації. Запропоновано удосконалений алгоритм кластеризації, який може бути реалізованим в умовах мультиагентного середовища. Удосконалений метод забезпечує збіг до оптимального рішення за рахунок прямого зв’язку між агентами, введення процедури природнього відбору та ітераційної процедури вивчення агентом області пошуку. Проведено натурні дослідження шляхом здійсненні пошуку засобів прихованого зняття інформації у приміщенні, розташованому у багатоповерховій офісній будівлі. Для досліджень було побудовано багатопозиційний скануючий комплекс, утворений з 3-х комплексів Delta 4G (в кожному по 2 антени ODA-4 з круговою діаграмою) під загальним управлінням. У результаті експерименту підтверджено підвищення достовірності кластеризації на 6…12 % у порівнянні з класичним методом k-середніх.
The article explores the capabilities of multi-position technology for searching of secret information retrieval devices based on bee colony clustering method. It has been found that the detection of such surveillance systems is becoming more and more difficult as their methods and modes of operation are also complicated. Possibilities of modern searching systems for the technical means of secret information retrieval are analyzed. It is shown that the existing means of detecting the hidden radiation over background of legal signals are ineffective and requires the introduction of intelligent methods of recognition. Considering the distributed nature of the problem, it is proposed to perform scanning through the involvement of several complexes, forming a physically multiagent environment in which the individual complexes will act as agents for the collection and processing of information. The bee colony method has been improved based on the use of a multiagent approach with direct agent-to-agent communication, which does not require a priori knowledge of the number of clusters and takes into account the specific features of secret information retrieval devices. An advanced clustering algorithm that can be implemented in a multiagent environment is proposed. The advanced method ensures that the best solution is matched by direct communication between agents, application of a natural selection procedure and an iterative procedure for searching the area by the agent. Experimental research was conducted by searching secret information retrieval devices in a room located in a multi-storey office building. A multiposition scanning complex was constructed from 3 Delta 4G complexes (each with 2 omnidirectional antennas) under common control. Field studies confirmed the increase of the clustering reliability by 6 ... 12% in comparison with the classical k-means method.
В статье исследуются возможности многопозиционной технологии поиска цифровых закладных устройств на основе кластеризации по методу пчелиной колонии. Проанализированы возможности современных систем поиска технических средств скрытого съема информации. Показано, что существующие средства обнаружения излучения цифровых средств скрытого получения информации малоэффективны при поиске скрытого излучения на фоне легальных сигналов. Предложено сканирование путем привлечения нескольких комплексов, образует физически мультиагентные среда, в которой отдельные комплексы будут выполнять роль агентов, предназначенных для сбора и обработки информации. Усовершенствован метод пчелиной колонии, основанный на применении мультиагентного похода с прямой связью между агентами, не требует априорного знания количества кластеров и учетом особенностей поиска устройств скрытого съема информации. Предложен усовершенствованный алгоритм кластеризации, который не требует априорного знания количества кластеров и может быть реализован в условиях мультиагентного среды. Проведены натурные исследования путем осуществления поиска средств скрытого снятия информации в помещении, расположенном в многоэтажном офисном здании. В результате эксперимента подтверждено повышение достоверности кластеризации на 6 ... 12% по сравнению с классическим методом k-средних
 
Publisher National Aviation University
 
Contributor


 
Date 2019-09-27
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/13955
10.18372/2410-7840.21.13955
 
Source Ukrainian Information Security Research Journal; Том 21, № 3 (2019); 194-202
Защита информации; Том 21, № 3 (2019); 194-202
Захист інформації; Том 21, № 3 (2019); 194-202
 
Language uk
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library