Кібербезпека України: аналіз сучасного стану

Ukrainian Information Security Research Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Кібербезпека України: аналіз сучасного стану
Cybersecurity of Ukraine: analysis of the current situation
Кибербезопасность Украины: угрозы, вызовы, решения
 
Creator Трофименко, Олена Григорівна; Національний університет «Одеська юридична академія»
Прокоп, Юлія Віталіївна; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Логінова, Наталія Іванівна; Національний університет «Одеська юридична академія»
Задерейко, Олександр Владиславович; Національний університет «Одеська юридична академія»
 
Subject Інформаційна безпека
кібербезпека; кібератака; кіберінциденти; кіберзагрози; інформаційна безпека; стратегія кібербезпеки
УДК 004.056.5:343.326 (045)
Information Security
cybersecurity; cyberattacks; cyberincidents; cybercrime; information security; cybersecurity strategy
UDC 004.056.5:343.326 (045)
Информационная безопасность
кибербезопасность; кибератака; киберинциденты; киберугрозы; информационная безопасность; стратегия кибербезопасности
УДК 004.056.5:343.326 (045)
 
Description За умов стрімкого зростання кіберризиків і кіберзагроз важливим є моніторинг сучасного стану кібербезпеки нашої країни, висвітлення основних проблем розбудови національної системи кіберзахисту та визначення напрямів їх вирішення. При цьому потрібен як аналіз вже реалізованих заходів у сфері захисту комп’ютерних і телекомунікаційних мереж від кібератак, так і визначення потрібних для реалізації заходів щодо створення умов для безпечного функціонування кіберпростору. Проведене дослідження свідчить про вагомі політичні, економічні і соціальні зусилля з посилення кіберстійкості, які докладає держава задля розвитку національних можливостей з кібербезпеки. З’ясовано, що ефективне забезпечення кібербезпеки потребує комплексного вирішення і вимагає скоординованих дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, приватного сектора та громадянського суспільства. У статті визначено політичні, науково-технічні, організаційні та просвітницькі питання, вирішення яких є необхідним у рамках комплексної протидії кіберзагрозам задля випереджального реагування на динамічні змінення, що відбуваються у кіберпросторі. Зазначено про доцільність докладати більше зусиль для встановлення державно-приватного партнерства, розроблення та запровадження механізму обміну інформацією між державними органами, приватним сектором і громадянами стосовно загроз критичній інформаційній інфраструктурі. Наголошується на тому, що Україна має активізувати свою участь в організації спільних міжнародних проектів з нарощування кібернетичного потенціалу з метою узгодження дій та пошуку нових шляхів у посиленні кібербезпеки і захисті критично важливих інформаційних інфраструктур у відповідь на нові тенденції в глобальному русі до цифрової економіки та інформаційного суспільства.
Given the rapid growth of cyber-risks and cyber-threats, monitoring the current state of our country's cybersecurity, highlighting the main problems of building a national cyber defense system and identifying ways to solve them are important. It requires both an analysis of steps already implemented to protect computer and telecommunication networks against cyberattacks, as well as the identification of the necessary steps to create conditions for the safe functioning of cyberspace. The study shows significant political, economic and social efforts to enhance cyber-resilience that the state is making to develop national cybersecurity capabilities. Effective cybersecurity needs to be addressed comprehensively and requires coordinated actions at national, regional, and international levels to prevent, prepare for, respond to and recover from incidents by government, the private sector, and civil society. Political, scientific, technical, organizational and educational issues are identified. It is necessary to solve them in the framework of complex counteraction to cyber threats in order to respond quickly to the dynamic changes occurring in cyberspace. More efforts should be made to establish publicprivate partnerships, to develop and implement a mechanism for the exchange of information between public authorities, the private sector and citizens regarding threats to the critical information infrastructure. Ukraine should step up its participation in the organization of joint international cyber-capacity building projects in order to coordinate actions and find new ways in strengthening cybersecurity and protection of critical information infrastructures in response to new trends in the global movement towards the digital economy and information society.
В условиях стремительного роста киберрисков и киберугроз важно мониторить состояние кибербезопасности нашей страны, выявление проблем национальной системы киберзащиты и определение направлений их решения. Для этого необходим как анализ уже реализованных мероприятий в сфере защиты компьютерных и телекоммуникационных сетей от кибератак, так и определение необходимых для реализации мероприятий по созданию условий для безопасного функционирования киберпространства. В статье проанализирован комплекс мер для решения стратегических, правовых, политических, технических и организационных вопросов для безопасного функционирования киберпространства. Выяснено, что эффективное обеспечение кибербезопасности требует комплексного решения и скоординированных действий на национальном, региональном и международном уровнях для предотвращения инцидентов со стороны органов власти, частного сектора и гражданского общества.
 
Publisher National Aviation University
 
Contributor


 
Date 2019-09-27
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/13951
10.18372/2410-7840.21.13951
 
Source Ukrainian Information Security Research Journal; Том 21, № 3 (2019); 150-157
Защита информации; Том 21, № 3 (2019); 150-157
Захист інформації; Том 21, № 3 (2019); 150-157
 
Language uk
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library