Cartes i autògrafs de la col·lecció de Manuel Castellano (1826-1880). Transcripció i anàlisi

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Cartes i autògrafs de la col·lecció de Manuel Castellano (1826-1880). Transcripció i anàlisi
Letters and autographs of the Manuel Castellano Collection (1826- 1880): Transcription and analysis
Cartas y autógrafos de la colección de Manuel Castellano (1826-1880). Transcripción y análisis
 
Creator Onfray, Stéphany; Universitat Complutense de Madrid
 
Subject Manuel Castellano; Col·lecció Castellano; Madrid en el segle XIX; teatre; correspondència; fotografia; col·leccionisme
Manuel Castellano; Castellano Collection; 19th-century Madrid; theatre; collected letters; photography; art collecting
Manuel Castellano; Colección Castellano; Madrid en el siglo XIX; teatro; correspondencia; fotografía; coleccionismo
 
Description Aquest article pretén, gràcies a l’anàlisi de la correspondència conservada en la Col·lecció Castellano de la Biblioteca Nacional d’Espanya, ampliar l’estudi sobre el pintor madrileny Manuel Castellano (1826-1880) ressaltant aspectes multidisciplinaris de la seva figura. Mitjançant una lectura aprofundida d’aquestes cartes, es podran entendre les múltiples facetes de la vida del pintor i el recorregut d’aquest a través dels nombrosos àmbits artístics de la capital en la segona meitat del segle XIX. Manuel Castellano, un artista que avui dia està una mica desatès per la historiografia i a vegades considerat un pintor de segona categoria, era llavors un personatge clau en el seu cercle socioartístic tant per la seva tasca com a pintor com per la seva activitat de col·leccionista, de poeta o en altres àmbits com la fotografia i el teatre. Així mateix, estudiar Manuel Castellano és estudiar el món que l’envolta i, en aquest sentit, s’han destacat nombrosos aspectes de la vida de personatges artístics propers a ell en transcriure literalment 21 cartes de la seva col·lecció de manuscrits. Aquesta tasca va afavorir nous descobriments sobre personatges importants de la cultura espanyola d’aquesta època i, en particular, va possibilitar el rescat de diverses figures femenines clau, tals com actrius els noms de les quals havien caigut en l’oblit, o simplement dones que fins ara no havien estat considerades més enllà del seu paper com a «esposes de».
Through an analysis of the correspondence preserved in the Castellano Collection of the National Library of Spain, this article aims to expand on the study of the Madrid-born painter Manuel Castellano (1826-1880) and highlight multidisciplinary aspects of his figure. A careful reading of these letters provides valuable insight into the many facets of the painter’s life and his journey through the numerous artistic milieus of the capital in the second half of the 19th century. Manuel Castellano, an artist who is somewhat neglected today by the historiography and sometimes considered a second-class painter, was a key figure in the social, artistic circle of the time, both for his work as a painter and his activity as a collector, poet, or in other fields such as photography and theater. Likewise, studying Manuel Castellano involves studying the world around him. In this regard, numerous aspects of artistic figures close to him have been revealed through the transcription of 21 letters from his collection. This led to new discoveries about key figures of the Spanish culture of this time and, in particular, allowed recovering several important female figures, such as actresses whose names had fallen into oblivion, or simply women who, until now, had not been considered beyond their role as the “wives of”.
Este artículo pretende, gracias al análisis de la correspondencia conservada en la Colección Castellano de la Biblioteca Nacional de España, ampliar el estudio sobre el pintor madrileño Manuel Castellano (1826-1880), resaltando aspectos multidisciplinares de su figura. Mediante una lectura profundizada de estas cartas, se podrán entender las múltiples facetas de la vida del pintor y el recorrido del mismo a través de los numerosos ámbitos artísticos de la capital en la segunda mitad del siglo XIX. Manuel Castellano, un artista que hoy en día está algo desatendido por la historiografía y en ocasiones considerado un pintor de segunda categoría, era entonces un personaje clave en su círculo socioartístico tanto por su labor como pintor como por su actividad de coleccionista, de poeta o en otros ámbitos como la fotografía y el teatro. Asimismo, estudiar a Manuel Castellano es estudiar el mundo que le rodea y, en este sentido, se han destacado numerosos aspectos de la vida de personajes artísticos cercanos a él al transcribir literalmente 21 cartas de su colección de manuscritos. Esta labor favoreció nuevos descubrimientos sobre personajes importantes de la cultura española de esta época y, en particular, posibilitó el rescate de varias figuras femeninas claves, tales como actrices cuyos nombres habían caído en el olvido, o simplemente mujeres que hasta ahora no habían sido consideradas más allá de su papel como «esposas de».
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-onfray
10.5565/rev/locus.354
 
Source Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 87-107
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 87-107
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 87-107
2014-8798
1135-9722
 
Language spa
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-onfray/354-pdf-es
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1345
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1346
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1347
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1348
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1349
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1350
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1398
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1351
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1352
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1353
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1354
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-onfray/1403
 
Rights Copyright (c) 2019 Stéphany Onfray
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library