L’escultura decorativa al claustre de la catedral de Barcelona: Bertran Tolosa i altres artífexs

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’escultura decorativa al claustre de la catedral de Barcelona: Bertran Tolosa i altres artífexs
The decorative sculpture in the cloister of the Cathedral of Barcelona: Bertran Tolosa and other craftsmen
La escultura decorativa en el claustro de la catedral de Barcelona: Bertran Tolosa y otros artífices
 
Creator Jardí Anguera, Montserrat; IES Josep Mestres i Busquets (Viladecans)
 
Subject escultura gòtica; Barcelona; Bertran Tolosa; claustre
Gothic sculpture; Barcelona; cathedral; Bertran Tolosa; cloister
escultura gótica; Barcelona; Bertran Tolosa; claustro
 
Description En el present estudi hem centrat l’atenció en un grup de treballs d’escultura situats en els pilars centrals de l’ala de ponent del claustre de la catedral de Barcelona i els hem associat a les notícies registrades als Llibres de l’Obra custodiats a l’Arxiu Capitular. Entre 1434 i 1442, Bertran Tolosa va col·laborar en el procés constructiu de la catedral de Barcelona realitzant-hi treballs de diversa consideració, sovint assistit per membres del seu taller. Quan Tolosa va abandonr la Catedral, ja s’havien enllestit tots els pilars de l’ala de ponent de les galeries del claustre excepte el sisè, dedicat a la història d’Abraham, on es detecta la col·laboració de dos escultors anònims propers al cercle de Pere Oller.
This study focuses on a group of sculptural works located on the central pillars of the west side of the cloister of Barcelona Cathedral we have associated with the accounts recorded in the Llibres de l’Obra kept in the chapter archive. From 1434 to 1442, Bertran Tolosa collaborated in the construction of the Barcelona Cathedral with works of diverse kinds, often assisted by members of his workshop. When Tolosa left the cathedral, all the pillars of the galleries on the west side had been finished, except for the sixth one dedicated to the story of Abraham, where we discovered the collaboration of two anonymous sculptors near the circle of Pere Oller.
En el presente estudio hemos centrado la atención en un grupo de trabajos de escultura situados en los pilares centrales del ala de poniente del claustro de la catedral de Barcelona y los hemos asociado a las noticias registradas en los Libros de la Obra custodiados en el Archivo Capitular. Entre 1434 y 1442, Bertran Tolosa colaboró en el proceso constructivo de la catedral de Barcelona realizando trabajos de diversa consideración, a menudo asistido por miembros de su taller. Cuando Tolosa abandonó la Catedral, ya estaban acabados todos los pilares del ala de poniente de las galerías del claustro excepto el sexto, dedicado a la historia de Abraham, donde se detecta la colaboración de dos escultores anónimos próximos al círculo de Pere Oller.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-jardi
10.5565/rev/locus.349
 
Source Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 5-25
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 5-25
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 5-25
2014-8798
1135-9722
 
Language cat
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-jardi/349-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-jardi/1334
 
Rights Copyright (c) 2019 Montserrat Jardí Anguera
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library