Barcelona, destinació artística. Creadors de les Illes Balears a les exposicions d’art, 1848-1888

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Barcelona, destinació artística. Creadors de les Illes Balears a les exposicions d’art, 1848-1888
Barcelona as an artistic destination: Artists from the Balearic Islands in Catalan art exhibitions, 1848-1888
Barcelona, destino artístico. Creadores de las Islas Baleares en las exposiciones de arte, 1848-1888
 
Creator Capellà Simó, Pere; Universitat de les Illes Balears
 
Subject art català; Illes Balears; exposicions; segle XIX
Catalan art; Balearic Islands; art exhibitions; 19th century
arte catalán; Islas Baleares; exposiciones; siglo XIX
 
Description A la fi del segle XIX, les Illes Balears van acollir una veritable colònia artística de creadors continentals que provenien especialment de Catalunya. Molts anys abans, però, els artistes illencs havien descobert a Barcelona un mercat de l’art que maldava per consolidar-se, així com noves formes d’organització professional. A través de la consulta de la premsa i dels catàlegs d’exposició, l’article explora la participació d’artistes de les Illes Balears a les mostres d’art celebrades a Barcelona al llarg d’un període cronològic que abraça els quaranta anys anteriors a l’Exposició Universal. La presència a Barcelona de noms capdavanters de la plàstica insular del moment com Antoni Ribas, Joan Bauzà, Gaspar Terrassa o Antoni Fuster esdevé reiterada. Tot plegat permet de plantejar diversos interrogants. Realment, els creadors continentals que van recalar a les Balears van trobar-hi un ambient artístic en estat de letargia? Si hagués estat així, aquest ambient diferia del que caracteritzava la resta del país?
At the end of 19th century, the Balearic Islands were home to a veritable colony of continental artists, especially from Catalonia. Many years earlier, however, the Balearic artists had discovered an art market in Barcelona that was striving to consolidate itself and establish new forms of professional organization. Through an examination of the press and exhibition catalogues, this article explores the participation of Balearic artists in the art exhibitions held in Barcelona over a period spanning from the Romantic era to the 1888 Universal Exposition. The analysis reveals the recurring presence in Barcelona of leading names in the Balearic art of the time such as Antoni Ribas, Joan Bauzà, Gaspar Terrassa or Antoni Fuster. All this leads us to pose several questions. Did the continental artists who went to the Balearic Islands really find there an artistic environment in a state of lethargy? If so, was this environment very different from the rest of the country?
A finales del siglo XIX, las Islas Baleares acogieron a una verdadera colonia artística de creadores continentales que provenían especialmente de Cataluña. Sin embargo, muchos años antes los artistas isleños habían descubierto en Barcelona un mercado del arte que se afanaba por consolidarse, así como nuevas formas de organización profesional. A través de la consulta de la prensa y de los catálogos de exposición, el artículo explora la participación de artistas de las Islas Baleares en las muestras de arte celebradas en Barcelona a lo largo de un período cronológico que abarca los cuarenta años anteriores a la Exposición Universal. La presencia en Barcelona de nombres abanderados de la plástica insular del momento como Antoni Ribas, Joan Bauzà, Gaspar Terrassa o Antoni Fuster es reiterada. Todo ello permite plantear diversos interrogantes. Realmente, ¿los creadores continentales que recalaron en las Baleares encontraron ahí un ambiente artístico en estado de letargia? De ser así, ¿este ambiente difería del que caracterizaba el resto del país?
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-capella
10.5565/rev/locus.348
 
Source Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 109-133
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 109-133
Locus Amoenus; Vol. 17 (2019); 109-133
2014-8798
1135-9722
 
Language cat
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v17-capella/348-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1390
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1391
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1392
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1393
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1394
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1395
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1396
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v17-capella/1402
 
Rights Copyright (c) 2019 Pere Capellà Simó
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library