Retningsbestemmelse af isfremstød i Danmark ud fra analyser af fingrus

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Retningsbestemmelse af isfremstød i Danmark ud fra analyser af fingrus
 
Creator Rasmussen, Charlotte
 
Subject Geologi
Geoscience
Fingrus
Till
Kvartærgeologi
Istid
Klima
Sediment
Isfremstød
Metode
Bjergarter
 
Description På Institut for Geoscience, Aarhus Universitet arbejder forskere, laboranter og studerende med specialiserede metoder indenfor geovidenskaberne. Der forskes bl.a. i sedimenter der kommer fra den danske undergrund og er dannet under de seneste istider eller mellemistider. Heriblandt benyttes en speciel type aflejringer (till) til at kortlægge isens udbredelse i Kvartærtiden ud fra indholdet af fingrus.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2019-11-06
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/351
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library