Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Turyzm/Tourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu
 
Creator Duda-Seifert, Magdalena
 
Description W związku z przywróceniem świetności synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu i jej udostępnieniem dla odwiedzających, a z drugiej strony promowaniem tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń przez władze miejskie Wrocławia można założyć, że są to atrakcje turystyczne miasta wzmacniające jego wizerunek jako ośrodka wielokulturowości. Celem autorki była charakterystyka demograficzno-społeczna turystów odwiedzających synagogę, co miało pozwolić na wskazanie cech turystyki kulturowej związanej z dziedzictwem żydowskim w miastach. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych, uzupełnionych metodami wywiadu i obserwacji, zdefiniowano silnie zabarwiony emocjonalnie motyw poznawczy jako dominujący w tak określonym segmencie turystyki, jego międzynarodowy charakter oraz specyficzną strukturę wieku i wykształcenia. Uznano, że cechy szczególne pozwalają wyróżnić odwiedzających miejsca dziedzictwa żydowskiego jako potencjalną grupę zainteresowaną rozszerzaniem tego typu oferty, głównie w dużych miastach.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2016-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5077
10.18778/0867-5856.26.2.07
 
Source Turyzm/Tourism; Vol 26 No 2 (2016); 59-67
Turyzm/Tourism; Tom 26 Nr 2 (2016); 59-67
2080-6922
0867-5856
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5077/4780
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library