Zjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych. Przegląd badań

Turyzm/Tourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Zjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych. Przegląd badań
 
Creator Lisowska, Agnieszka
 
Description Turystyka stała się zjawiskiem powszechnym, a z różnych względów także bardzo istotnym, zwłaszcza dla regionów czy krajów rozwijających się, co spowodowało, że postrzegano ją zwykle jako zjawisko pozytywne. Nowe opracowania rzuciły na to inne światło. Turystyka powoduje okresowe zwiększenie liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze, przyczynia się do wprowadzenia „obcych” do lokalnych społeczności, a to generuje negatywne zjawiska, m.in. takie jak przestępczość. Zwiększone ryzyko wiktymizacji może powodować spadek atrakcyjności określonej destynacji. Istniejące publikacje skupiają się z reguły na ogólnym zarysie współzależności obu zjawisk, rzadko natomiast przedmiotem badań są konkretne obszary turystyczne w przestrzeni miast. Przedstawiony przegląd badań objął różne prace dotyczące związków między turystyką a przestępczości.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5072
10.18778/0867-5856.27.1.04
 
Source Turyzm/Tourism; Vol 27 No 1 (2017); 33-43
Turyzm/Tourism; Tom 27 Nr 1 (2017); 33-43
2080-6922
0867-5856
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5072/4775
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library