Print media reforming: first results and perspectives

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Print media reforming: first results and perspectives
Реформування друкованих ЗМІ: перші результати та перспективи
 
Creator Барковська, Юлія; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject denationalization; re-registration; print media; authorities; founders
роздержавлення; перереєстрація; друковані засоби масової інформації; органи влади; засновники
 
Description The article is devoted to the actual problem of print media reforming, in particular the definition of its perspectives and trends. The article highlights re-registration processes results of Ukrainian state and public print media and publication editions. Consequently, enforcement of the Bill’s provisions of Ukraine “On the Reform of State and Public Print Media” was considered.The process of print media denationalization has been investigated and analyzed, factors that hinder and impede print publications reformation, declared as reform objects are found out. In particular, it is noted that there is a reluctance to carry out re-registration by labor collectives, in which exists the fear of a future existence without founders’ financial support, provided by the state or local budget, as well as conflicts that arise on the basis of property/premises handover by owners to editorials that were previously there.It is found that one of the main problems is the careless and irresponsible work of “Ukrposhta” postal workers, in particular postman, namely delivery delay of some editions for at least two weeks, or even, for several months, slows down the success of Ukrainian print media.The statistical analysis of editions reforming has been carried out during the two years of reform — from January 1, 2016 to December 18, 2018. The leaders of denationalization, who have re-registered more than 50 percent of the reform objects specified in the “List of Reform Objects” approved by the State Committee for Television and Radio Broadcasting, have been identified.The article presents results in the chronological order, that were presented by the State Committee for Television and Radio Broadcasting, the Center for Democracy and Rule of Law, and in particular organizations that monitor print media reform results.The latest results are presented as at 18 December, 2018 — two weeks before the reform formal completion — January 1, 2019.
Стаття присвячена актуальній проблемі — реформування друкованих засобів масової інформації, зокрема визначення її перспектив та тенденцій. У статті висвітлено результати проходження процесу перереєстрації українських друкованих засобів масової інформації державної та комунальної форм власності та редакції видання. Відтак, розглянуто виконання положень законопроекту України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».Досліджено та проаналізовано процес роздержавлення друкованих засобів масової інформації, з’ясовано чинники, які гальмують та перешкоджають реформуванню друкованих видань, заявлених як об’єкти реформування. Зокрема виокремлено: небажання проводити перереєстрацію трудовими колективами, в яких виникає острах майбутнього існування без фінансової підтримки засновників, що передбачена державним чи місцевим бюджетом, а також конфлікти, котрі виникають на підставі передачі майна / приміщення власниками редакціям, що раніше там перебували.Встановлено, що одна з основних проблем — недбала та безвідповідальна робота працівників поштового зв’язку «Укрпошта», зокрема листоноші, а саме затримка доставки деяких видань щонайменше на два тижні, або ж узагалі на кілька місяців уповільнює успішність діяльності українських друкованих засобів масової інформації.Проведено статистичний аналіз реформування видань за областями протягом двох років реформування — з 1 січня 2016 року до 18 грудня 2018 року. Визначено лідерів роздержавлення, які провели перереєстрацію більш ніж 50 відсотків об’єктів реформування, зазначених «Зведеним переліком об’єктів реформування», затверджений Державним комітетом телебачення і радіомовлення.У статті вказано результати у хронологічній послідовності, що представлені Державним комітетом телебачення і радіомовлення, Центром демократії та верховенства права, зокрема організаціями, які здійснюють моніторинг результатів реформування друкованих ЗМІ.Останні результати представлено станом на 18 грудня 2018 року — за два тижні до офіційного завершення реформи — 1 січня 2019 року.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171379
10.31866/2616-7948.3.2019.171379
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 232-246
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 232-246
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171379/171038
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171379/171039
 
Rights Copyright (c) 2019 Юлія Барковська
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library