UKRAINIAN PERIODICALS OF TERNOPIL REGION IN THE PERIOD OF THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE OF UKRAINIANS IN 1918–1919

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title UKRAINIAN PERIODICALS OF TERNOPIL REGION IN THE PERIOD OF THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE OF UKRAINIANS IN 1918–1919
УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТЕРНОПІЛЛЯ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1918–1919 РОКІВ
 
Creator Решетуха, Тетяна; канд. н. із соц. комунік., викл. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Subject history of publishing; history of journalism; Ternopil region press; the national liberation struggle of 1918–1919
історія видавничої справи; історія журналістики; преса Тернопілля; національно-визвольні змагання 1918–1919 років
 
Description The article explores Ukrainian periodicals of Ternopil region during the period of the national liberation struggle of Ukrainian people in 1918–1919, outlines historical background of the press rise in Ternopil region during this period, it figures out that the time in Ternopil region, as well as in Ukraine in general, is characterized by an increase in the printing press intensity.During February 1918 — December 1919 in the territory of the region, alternately twelve periodicals were published, six of them — official («Golos Podilia», «Vistnyk Derzhavnogo Sekretariatu Viyskovyh Sprav», «Ukrayinskyi Golos» — all three were being printed in Ternopil, «Berezhanskyi Vistnyk», «Borshchivskyy Golos», «Zbarazhske Slovo»), three — military («Strilets» Ternopil –Borshchiv, «Kozatskyi Golos» Ternopil, «Smix i Gore Sichovogo Striltsia» Kremenets), three — socio-political («Ukrayinski Visty» Ternopil, «Nasha Zemlya» and «Chortkivskyi Vistnyk» — both were published in Chortkiv). All above mentioned publications were published less than a year, mostly one or two months, rarely from three to five months. Only two military journals («Strilets» and «Kozatskyi Golos») were published eleven and ten months respectively. The size of the indicated journals mostly was 2–4 pages, only a few numbers were larger (up to 6–8 pages).All periodicals published in the region during this period, stood on the position of statehood establishment, independence of Ukraine. Official materials, fronts messages, publications on land issues, materials about Ukrainian national identity, relations with Poles and bolsheviks, etc were often published on the pages of the newspapers.Newspapers, that were published in cities with traditions of Ukrainian press-printing (Ternopil, Berezhany), were more informative, among their publications prevailed own materials on actual socio-political themes and also their polygraphic design was more qualitative.It is proved that the press of the period of the national liberation struggle of Ukrainians in 1918–1919 has became an important step in the further development of the publishing in Ternopil.
У статті досліджується українська періодика Тернопілля доби національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років, окреслюються історичні передумови постання преси на Тернопіллі в означений період, з’ясовується, що час на Тернопіллі, як і в Україні загалом, характеризується збільшенням інтенсивності розвитку пресодрукування. Протягом лютого 1918 — грудня 1919 років на території краю, змінюючи один одного, виходило дванадцять періодичних видань, з них шість — офіційних («Голос Поділля», «Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ», «Український Голос» — усі три у Тернополі, «Бережанський Вістник», «Борщівський Голос», «Збаражське Слово»), три — військових («Стрілець» Тернопіль–Борщів, «Козацький Голос» Тернопіль, «Сміх і Горе Січового Стрільця» Кременець), три — суспільно-політичних («Українські Вісти» Тернопіль, «Наша Земля» і «Чортківський Вістник» — обидва у Чорткові). Усі згадані видання виходили менше року, здебільшого один-два, рідше три-п’ять місяців. Лише два військових часописи («Стрілець» і «Козацький Голос») виходили одинадцять і десять місяців відповідно. Обсяг зазначених часописів переважно становив 2–4 сторінки, поодинокі числа були більшого обсягу (до 6–8 сторінок).Усі без винятку часописи, що виходили у краї в цей період, стояли на позиціях утвердження державності, незалежності України. На шпальтах видань найчастіше друкувалися офіційні матеріали, повідомлення з фронтів, публікації із земельного питання, національної самоідентифікації українців краю, стосунків з поляками та більшовиками тощо.Часописи, що виходили в містах з уже усталеними традиціями українського пресодрукування (Тернопіль, Бережани), більш інформативні, серед їхніх публікацій переважають власні матеріали на актуальні суспільно-політичні теми, якіснішим є і художньо-поліграфічне оформлення.Доведено, що преса доби національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років стала важливим кроком у подальшому розвитку видавничої справи на Тернопіллі.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171366
10.31866/2616-7948.3.2019.171366
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 118-132
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 118-132
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171366/171016
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171366/171017
 
Rights Copyright (c) 2019 Тетяна Решетуха
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library