ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ: БРЕНДИНГОВА СТРАТЕГІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ: БРЕНДИНГОВА СТРАТЕГІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
 
Creator Поплавський, Михайло; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject бренд; брендингова стратегія; профорієнтаційна робота; освітня послуга; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Description Стаття присвячена актуальній проблемі створення та підвищення бренда закладу вищої освіти за допомогою інструментарію брендингу та з’ясування особливостей застосування профорієнтаційної роботи як його стратегії.Створення прикладних розробок і виявлення резервів підвищення соціально-стратегічного потенціалу брендів закладів вищої освіти нині є особливо на часі. Для підсилення промоції Київського національного університету культури і мистецтв як брендингової стратегії було обрано профорієнтаційну роботу серед молоді, якою є випускники шкіл і коледжів.Зважаючи на специфіку освітніх послуг, яку надає цей заклад вищої освіти, брендинг у цій сфері можна визначити як сукупність методів, прийомів і способів, які дозволяють довести розроблений бренд вишу до споживача освітніх послуг, сформувавши в його свідомості імідж цієї установи і тим самим надавши дієву допомогу абітурієнту у сприйнятті та аналізі відмінних особливостей і переваг навчального закладу.Основними об’єктами брендингу вишу є специфічний продукт — освітня послуга, корпоративна культура, персонал, керівники, студенти та випускники.Професійно-орієнтаційна робота КНУКіМ, яка зарекомендувала себе як стратегія підсилення бренда вишу, має свої переваги та специфіку у порівнянні з іншими вишами.За рахунок особистого іміджу керівника вишу відбувається підвищення бренда вищого навчального закладу.Профорієнтаційна робота як стратегія брендингу виявилася довгостроковим планом дій, який спрямований на забезпечення і постійне зміцнення прихильності та лояльності соціокультурного середовища до вишу. Проаналізовано основні поширені формати профорієнтації: програми менторства, стажування, волонтерської діяльності, акція «Вільний рік».
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor
 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171333
10.31866/2616-7948.3.2019.171333
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 25-35
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 25-35
2617-1244
2616-7948
 
Language ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171333/170996
 
Rights Copyright (c) 2019 Михайло Поплавський
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library