A CASE REPORT OF INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA TREATED WITH GEMCITABINE/CIPLATIN AT ONCOLOGY CENTER OF THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CASE REPORT OF INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA TREATED WITH GEMCITABINE/CIPLATIN AT ONCOLOGY CENTER OF THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABINE/CISPLATIN TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
 
Creator Phượng, Trần Thị Kim
 
Subject
Cholangiocarcinoma, intrahepatic cholanfgiocarcinoma, chemotherapy, Gemcitabine/Cisplatin regiment
NSY
Ung thư đường mật; ung thư đường mật trong gan; hóa trị liệu; phác đồ Gemcitabine/Cisplatin
 
Description In general, intrahepatic cholangiocarcinoma (IHCC) accounts for 5-20% of all primary liver cancer cases. However, in Viet nam,  the  exact incidence of IHCC is not known because it is not easy to be diagnosed and often is in combine with other type of  liver cancer. At Oncology Center of Thai nguyen Center Hospital, there are a few cases of IHCC diagnosed. With the aim of providing information for diagnosis and treatment, we report a case of 36 year-old man with IHCC in our Center. Abdominal CT scanner examination revealed the large tumour of the left liver lobe. Histopathology of the tumour was cholangiocarcinoma. The patient was diagnosed T3N0M0 IHCC and was treated with Gemcitabine/Cisplatin regiment for 8 cycles. Partial response was achieved with the good tolerance (leucopenia grade 1, neutropenia grade 1, anemia grade 1, vomiting grade 1, and there were no renal and liver toxicities). Preliminarily, IHCC is fairly sensitive with chemotherapy and Gemcitabine/Cisplatin regiment is probably suitable in the field of response and tolerance for the IHCC patients.
TÓM TẮTTính chung, ung thư đường mật trong gan (UTĐMTG) chiếm khoảng 5-20% các trường hợp ung thư gan nguyên phát. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tỷ lệ chính xác của UTĐMTG chưa được biết rõ ràng do việc chẩn đoán còn gặp nhiều khó khăn và thường được tính chung trong các trường hợp ung thư gan và đường mật trong gan. Tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, từ trước đến nay rất ít gặp các trường hợp UTĐMTG được chẩn đoán và điều trị. Nhân một trường hợp bệnh trên lâm sàng, chúng tôi xin báo cáo để cung cấp thêm một số thông tin về chẩn đoán cũng như đánh giá kết quả điều trị bệnh bước đầu. Bệnh nhân nam 36 tuổi được chẩn đoán UTĐMTG. Bệnh nhân được chụp CT Scanner phát hiện khối u lớn ở thùy gan trái, mô bệnh học là ung thư biểu mô đường mật. Chẩn đoán giai đoạn T3N0M0. Bệnh nhân được chỉ định hóa trị liệu phác đồ Gemcitabine/Cisplatin x 8 chu kỳ. Kết quả đạt đáp ứng bán phần với độc tính hạ bạch cầu độ 1, hạ bạch cầu đa nhân trung tính độ 1, hạ huyết sắc tố độ 1, nôn độ 1, không gặp độc tính trên gan, thận và các cơ quan khác.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2019-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/437
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 171-176
TNU Journal of Science and Technology; T. 197, S. 04 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 171-176
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/437/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library