Metamorphōsis Between Ovid, The Theōsis Of Andrew Of Crete And The Byzantine Humanism Of Leo Vi

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Metamorphōsis Between Ovid, The Theōsis Of Andrew Of Crete And The Byzantine Humanism Of Leo Vi
Metamorphōsis med Ovidijem, theōsis Andreja Kretskega in bizantinskim humanizmom Leona VI.
 
Creator Bogataj, Jan Dominik
 
Subject Metamorphōsis
Ovid
Theōsis
Andrew Of Crete
The Byzantine Humanism
Leo Vi
Metamorphōsis
Ovidij
theōsis
Andrej Kretski
bizantinski humanizem
Leona VI.
 
Description The paper addresses the Greek term μεταμόρφωσις, which links Ovid’s famous Metamorphoses with Christ’s transfiguration on the mountain (Mt 17:1–8; Mk 9:2–8; Lk 9:28–36). In addition to early Jewish mystical and apocalyptic traditions, it is Greco-Roman pagan literature that may be identified as a source for this gospel account. The latter went on to elicit a rich patristic and Byzantine response (Andrew of Crete, In transfigurationem 1 [Or. 7]; Leo VI the Wise, Hom. 10.11.39), which is the focus of the present study. The comparison of literary genres, philological and semantic analysis of the term μεταμόρφωσις, and confrontation of the different influences reveals the crucial difference between the two general contexts (pagan and Christian), at the same time enhancing our understanding of both. While Ovid’s numerous apotheoses are recognised as an important contribution, they differ from the patristic term θέωσις in their lack of inner, spiritual transformation.
Prispevek gradi na grškem pojmu μεταμόρφωσις, ki povezuje Ovidijevo slavno delo Metamorfoze in dogodek Kristusove spremenitve na gori (Mt 17.1-8; Mr 9.2-8; Lk 9.28-36). Poleg zgodnjih judovskih mističnih in apokaliptičnih tradicij je prav grško-rimska poganska literatura izvir za oblikovanje tega poročila, ki kasneje rezultira v bogati patristično-bizantinski recepciji (Andrej Kretski, In transfigurationem 1 [Or. 7]; Leon VI. Modri, Hom. 10.11.39), kar je osrednja tema te raziskave. Preko komparacije literarne vrste, filološke analize semantičnega polja pojma μεταμόρφωσις in soočenja različnih vplivov se pokaže temeljna razlika med predlaganima kontekstoma, ki pa lahko vodi do boljšega razumevanja obeh. Številne Ovidijeve apoteoze se v primerjavi s patrističnim konceptom θέωσις izkažejo kot sicer pomemben vpliv, a umanjka prezenca notranje, duhovne transformacije.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8765
10.4312/keria.21.1.45-59
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 21 No 1 (2019); 45-59
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 21 Št. 1 (2019); 45-59
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.21.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8765/8676
 
Rights Copyright (c) 2019 Jan Dominik Bogataj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library