The Presentation of Changes in Preferences by Dynamic Scaling

ULTIMA MANAJEMEN

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Presentation of Changes in Preferences by Dynamic Scaling
Prezentacja zmian zachodzących w preferencjach z wykorzystaniem skalowania dynamicznego
 
Creator Zaborski, Artur
 
Description Dynamic scaling is a set of methods in which the geometrical representation of the similarity data for T different time periods is made. This article presents the use of two-dynamic scaling methods for studying changes in the preferences. In the first method the location of points on the perceptual map is made on the basis of the super-dissimilarity matrix. In the second method multidimensional scaling for the respective periods is carried out and the obtained configurations are matched by transformations preserving the proportions of distances between points. The presentation of the methods is illustrated by an empirical example in which calculations were performed with use of SPSS and New MDSX packages.
Skalowanie dynamiczne jest zbiorem metod, w których dokonuje się geometrycznej prezentacji danych podobieństw uzyskanych dla T różnych okresów. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania dwóch metod skalowania dynamicznego do badania zmian zachodzących w preferencjach. W pierwszej, rozmieszczenia punktów na mapie percepcyjnej dokonuje się na podstawie rozbudowanej macierzy podobieństw. W drugiej metodzie przeprowadza się skalowanie wielowymiarowe dla poszczególnych okresów, a następnie dopasowuje otrzymane konfiguracje punktów za pomocą przekształceń zachowujących proporcje odległości między punktami. Prezentacja metod zostanie zilustrowana przykładem empirycznym, w którym obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietów SPSS i New MDSX.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2016-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/719
10.18778/0208-6018.322.06
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 3 No 322 (2016); [55]-62
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 3 Nr 322 (2016); [55]-62
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/719/661
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/719/4260
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/719/4261
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library