Conveying the self in a foreign language: Exploring JFL learners’ self-introduction

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Conveying the self in a foreign language: Exploring JFL learners’ self-introduction
Izražanje sebe v tujem jeziku: raziskovanje samopredstavitve učencev japonščine kot tujega jezika
 
Creator FUJII, Kiyomi
YANAGIDA, Naomi
 
Subject learners of Japanese as a foreign language
self-introduction
self-evaluation
učenci japonščine kot tujega jezika
samopredstavitev
samoevalvacija
 
Description In this study, the authors researched how learners of Japanese as a foreign language introduce themselves and what they want to convey, as well as what kind of skills the speakers need to effectively communicate these points to the addressee. The self-introduction video data were collected from a project in which JFL learners interacted with EFL learners through Facebook. The survey data included learners' evaluations of their own self-introductions. Interviews were conducted with students in counterpart schools to evaluate the learners’ self-introductions. The authors analyzed the data and extrapolated the most useful skills for effective conveyance from the most successful self-introductions. The results showed discrepancies between learners’ self-evaluations and the opinions of the addressees. Non-verbal communication strategies were also shown to play an important role in successful conveyances. In this paper, we provide a brief overview of the project and report salient results obtained through the analysis of the data. We also share pedagogical implications of the results, and suggest alternative approaches to language pedagogy.
V raziskavi avtorici raziščeta, na kakšen način se učenci japonskega jezika predstavijo in kaj želijo pri tem povedati. Obenem analizirata, katere spretnosti učenci potrebujejo, da lahko uspešno podajo željene informacije. V raziskavi so bili uporabljeni videoposnetki samopredstavitev iz projekta, v katerem so učenci japonskega jezika komunicirali z učenci angleškega jezika preko platforme Facebook. Zbrani podatki vključujejo samoevalvacije učencev in intervjuje z njihovimi sogovorniki, v katerih so tudi sogovorniki podali oceno samopredstavitev.  Avtorici sta analizirali podatke in iz najboljših samopredstavitev predvideli najbolj uporabne spretnosti podajanja informacij. Rezultati so pokazali precejšnjo razliko med samoevalvacijami in ocenami, ki so jih o samopredstavitvah podali sogovorniki. Iz podatkov je bilo tudi razvidno, da neverbalna komunikacija igra pomembno vlogo pri uspešnosti podajanja informacij. Članek predstavi splošen pregled projekta in najpomembnejše rezultate analize, ki jih avtorici na koncu pedagoško ovrednotita ter na osnovi le-teh predlagata alternativne pristope k poučevanju tujega jezika.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8405
10.4312/ala.9.2.87-101
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 9 No 2 (2019); 87-101
Acta Linguistica Asiatica; L. 9 Št. 2 (2019); 87-101
2232-3317
10.4312/ala.9.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8405/8624
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8405/8629
 
Rights Copyright (c) 2019 Kiyomi FUJII, Naomi YANAGIDA
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library