Hartwig spatially. A review of the book by Elżbieta Dutka „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, Kraków 2016

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Hartwig spatially. A review of the book by Elżbieta Dutka „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, Kraków 2016
Hartwig przestrzennie. Recenzja książki Elżbiety Dutki „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2016
 
Creator Gałczyńska, Emilia
 
Description Auto/bio/geo/graphics forms a creative and original interpretive lens of the author of the book, which looks at individual volumes, poems and texts about art by Julia Hartwig. Space assigned to the eponymous center, province and backstreets becomes the compositional frame, allowing for a smooth narration. These spatial references function as the compositional key of the book divided into three segments: France - a nostalgic center, America - the everyday life province and Poland – backstreets of history and memory, in which, in specific examples of works, each time a space and its transformations are accounted for.
Auto/bio/geo/grafia jest twórczą i niebanalną soczewką interpretacyjną autorki książki, która przygląda się poszczególnym tomom, wierszom i tekstom o sztuce autorstwa Julii Hartwig. Ramą kompozycyjną, która pozwala na prowadzenie płynnej narracji, staje się przestrzeń, przypisana do tytułowego centrum, prowincji i zaułka. Wspomniane odniesienia przestrzenne funkcjonują jako klucz kompozycyjny książki podzielonej na trzy segmenty: Francja – nostalgiczne centrum, Ameryka – prowincja codzienności oraz Polska – zaułki historii i pamięci, w ramach których, w konkretnych przykładach utworów, każdorazowo zostaje zauważona spacja i łączące się z nią przemiany.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-01-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzja
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/6135
10.18778/2299-7458.07.19
 
Source Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze; No 7 (2018): Reading Leśmian; 339-345
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze; Nr 7 (2018): Czytanie Leśmiana; 339-345
2449-8386
2299-7458
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/6135/5774
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library