NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HOẠT CHẤT a-MANGOSTIN TÁCH RA TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L.

International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HOẠT CHẤT a-MANGOSTIN TÁCH RA TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L.
 
Creator Thị Tuyên, Đỗ
Thị Hiên, Mai
Thị Mơ, Phí
Thị Ngọc Dao, Nguyễn
Đình Thi, Quyền
 
Subject Garcinia mangostana Linn, chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn, a- mangostin
 
Description Trong số các hợp chất xanthone từ vỏ quả măng cụt, hợp chất a- mangostin được chứngminh là có hàm lượng cao nhất chiếm khoảng 0,02 - 0,2 %. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh,hoạt chất a- mangostin có hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư.Trong bài báo này, hoạt chất a- mangostin được tinh sạch từ vỏ của quả măng cụt Garciniamangostana L., có độ sạch đạt 98,6% (HPLC), hàm lượng chiếm 0,1% so với nguyên liệu banđầu. Hoạt chất a- mangostin đã được thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn trên các chủng vi khuẩnkiểm định E. coli, Bacillus, Pseudomonas và Staphylococcus aureus. Kết quả đã chỉ ra rằng hoạtchất a- mangostin có hoạt tính kháng khuẩn cao đối với E. coli DH5a và Staphylococcusaureus. Nồng độ ức chế tối thiểu của hoạt chất a- mangostin đối với chủng E. coli vàStaphylococcus aureus tương ứng là 800 mg/ml và 15 mg/ml. Ở nồng độ 1000 mg/ml, hoạt chấta- mangostin đã ức chế được hơn 80 % sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn B.subtilis XL62 và 70 % đối với chủng P. aeruginosa ĐngL1.
 
Publisher Publishing House for Science and Technology
 
Contributor
 
Date 2017-04-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9465
10.15625/0866-708X/50/1/9465
 
Source Vietnam Journal of Science and Technology; Vol 50, No 1 (2012); 21
Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Vol 50, No 1 (2012); 21
2525-2518
2525-2518
 
Language vie
 
Relation http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9465/7686
http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9465/7687
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library