The art accompanying the Metamorphoses by Joža Lovrenčič

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The art accompanying the Metamorphoses by Joža Lovrenčič
Likovna oprema Lovrenčičevih Metamorfoz
 
Creator Movrin, David
 
Subject Metamorphoses
Joža Lovrenčič
art accompanying
Metamorfoze
Joža Lovrenčič
likovna oprema
 
Description The challenges of editing a translation, such as the one preserved in the manuscript with Ovid’s Metamorphoses by dr. Joža Lovrenčič, include deciding about the art that accompanies the text. One of the options are the copper engravings from the workshop of Johann Weichard Valvasor; however, they omit some of the central stories. A more complete series of 178 illustrations was created by Bernard Salomon. Among its many versions, the one published by the German woodcutter Virgil Solis stands out due to its quality. Lovrenčič himself came from the Slovenian Littoral and perhaps he would delight in the fact that the single copy in Slovenian libraries is preserved in Piran.
Med izzive pri urejanju dela, kakršno je rokopis z Ovidijevimi Metamorfozami dr. Joža Lovrenčiča, sodi tudi odločitev za likovno opremo. Ena od možnosti bi bil album bakrorezov iz Valvasorjeve delavnice, ki pa izpusti nekatere najbolj znane zgodbe. Popolnejša je serija 178 ilustracij, ki jo je pripravil Bernard Salomon. Med njenimi mnogimi predelavami je bila morda zaradi kvalitetne izvedbe najodmevnejša tista, ki jo je objavil nemški lesorezec Virgil Solis. Lovrenčičevi primorski naturi bi se bržkone dopadlo dejstvo, da edini izvod v slovenskih knjižnicah hranijo v Piranu.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8371
10.4312/keria.20.2.117-122
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 2 (2018); 117-122
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 2 (2018); 117-122
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8371/8481
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library