The Free Spirit by Yorgos Theotokas and the Concept of the Generation of the ‘30s

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Free Spirit by Yorgos Theotokas and the Concept of the Generation of the ‘30s
Svobodni duh Jorgosa Teotokasa in koncept generacije tridesetih
 
Creator Unuk, Lara
 
Subject Yorgos Theotokas
Free Spirit
Concept of the Generation of the ‘30s
literary movement
Jorgos Teotokas
Svobodni duh
koncept generacije tridesetih
literarno gibanje
 
Description This paper presents the way in which the members of the Generation of the ‘30s, a Greek literary movement in the interwar period, formed their collective identity or denied it, and how they defined themselves as a ‘generation’ without ever creating a formal literary school. I also observe how this affected the conclusions of later literary historians. The article contains a brief presentation of the situation in Greek literature before the appearance of the Generation of the ‘30s, since the notion of a break with tradition or else reinterpretation of literary heritage was at the core of their self-definition. I focus mainly on the work of Yorgos Theotokas and his contribution to the forming of their ‘myth’, as he calls it himself, and present his first and most important essay, The Free Spirit.
V prispevku poskušam prikazati, na kakšen način so si pripadniki generacije tridesetih, grškega literarnega gibanja v obdobju med obema vojnama, ustvarjali skupno identiteto ali se ji odrekali in kako so se samodefinirali kot »generacija«, ne da bi se pri tem kadar koli povezali v formalno književno šolo. Ugotavljam tudi, kako so s tem vplivali na trditve kasnejše literarne zgodovine. Članek vsebuje kratko predstavitev situacije v grški književnosti pred nastopom generacije tridesetih, saj je pojem preloma s tradicijo oziroma reinterpretacije književne zapuščine osrednji člen njihove samoopredelitve. Osredotočam se na Jorgosa Teotokasa in na njegov prispevek k oblikovanju njihovega »mita«, kakor ga poimenuje sam, ter predstavljam njegov prvi in poglavitni esej Svobodni duh.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8370
10.4312/keria.20.2.89-114
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 2 (2018); 89-114
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 2 (2018); 89-114
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8370/8480
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library