Corruption and Elites in Late Antiquity: The Case of Quintus Aurelius Symmachus

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Corruption and Elites in Late Antiquity: The Case of Quintus Aurelius Symmachus
Korupcija in elite v pozni antiki: primer Kvinta Avrelija Simaha
 
Creator Petrič, Matej
 
Subject Corruption
Elites
Late Antiquity
Quintus Aurelius Symmachus
korupcija
elite
pozna antika
Kvint Avrelij Simah
 
Description The paper presents the many corrupt or suspect practices encountered by Quintus Aurelius Symmachus, a prominent senator of the late 4th century, in his capacity as city prefect (384/5). These practices afford some insight into the functioning of Late Antique interest-based networks, which enabled individuals or groups to influence and hamper the work of the imperial administration.
V prispevku so predstavljene številne koruptivne in sporne prakse, s katerimi se je pri svojem delu kot mestni prefekt (384/5) srečal Kvint Avrelij Simah, eden vodilnih senatorjev poznega 4. stoletja. Te ponujajo vpogled v delovanje poznoantičnih interesnih omrežij, s pomočjo katerih so lahko posamezniki ali skupine vplivale na delo uslužbencev v cesarski administraciji in ga tudi uspešno onemogočali.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8369
10.4312/keria.20.2.63-87
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 2 (2018); 63-87
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 2 (2018); 63-87
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8369/8479
 
Rights Copyright (c) 2019 Matej Petrič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library