Alienating Art Works in the Roman Era: An Illegal Act or the Conqueror’s Right?

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Alienating Art Works in the Roman Era: An Illegal Act or the Conqueror’s Right?
Odtujevanje umetniških del v rimski dobi: nezakonito dejanje ali pravica zmagovalca?
 
Creator Šmid, Katarina
 
Subject alienation of art works
Roman conquerors
Gaius Verres
Cicero
odtujevanje grških umetniških del
rimski zavojevalci
ornamenta urbis
Gaj Veres
Cicero
 
Description The paper examines the alienation of art works (mostly Greek) by Roman conquerors or functionaries. The booty brought by Roman generals from the conquered cities included a number of art works to be displayed in the capital as ornamenta urbis, while the generals themselves usually took no advantage of them. On the other hand, they could be illegally seized by functionaries who abused their position. An obvious example of such corrupt practice is Gaius Verres, who is tackled in a famous speech by Cicero.
Prispevek obravnava odtujevanje (pretežno grških) umetniških del s strani rimskih zavojevalcev oziroma oblastnikov. Rimski poveljniki so iz zavzetih mest med drugim vojnim plenom odpeljali tudi številna umetniška dela, ki so jih v prestolnici razstavili, da so postala ornamenta urbis, medtem ko se sami z njimi praviloma niso okoristili. Na drugi strani so si jih lahko nezakonito, po zaslugi svojega položaja, prilaščali nekateri oblastniki. Evidenten primer tovrstne korupcije je Gaj Veres, proti kateremu je ostro nastopil Cicero.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8367
10.4312/keria.20.2.55-62
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 2 (2018); 55-62
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 2 (2018); 55-62
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8367/8478
 
Rights Copyright (c) 2019 Katarina Šmid
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library