The Mantle of Jason in Apollonius’ Argonautica

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Mantle of Jason in Apollonius’ Argonautica
Jazonov plašč v Apolonijevih Argonavtikah
 
Creator Lamut, Ana Marija
 
Subject Apollonius
Argonautica
Jason’s mantle
pictorial realism
Apolonij
Argonavtike
ekphrasis
Jazonov plašč
slikovni realizem
 
Description Članek obravnava opis sedmih slik z Jazonovega plašča v Apolonijevih Argonavtikah (1.721–68). Posvečen je predvsem funkciji samega opisa in položaju opisa v širšem kontekstu pesnitve. Vsaka slika prikazuje mitološko zgodbo, ki se vsebinsko ali metaforično navezuje na določene dogodke v Argonavtikah. Notranja meja, ki loči opis od pripovedi, je večinoma precej nedoločljiva. Pri posameznih opisih slik se narativni in opisni deli prepletajo znotraj samega opisa. Ker to pomeni soprisotnost dveh medijev, verbalnega in vizualnega, skuša avtorica izslediti možne neposredne likovne vplive ali vsaj vpliv posameznih ikonografskih motivov, predvsem pa pokaže, kako se v opisih prepletajo sredstva likovnega in verbalnega, kateri so tisti elementi, ki ustvarjajo vizualne učinke, ter kako prepoznamo »slikovni realizem«.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2019-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8365
10.4312/keria.20.2.23-54
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 2 (2018); 23-54
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 2 (2018); 23-54
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8365/8477
 
Rights Copyright (c) 2019 Ana Marija Lamut
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library