Slavica Lodziensia

Slavica Lodziensia to pismo wydawane przy Katedrze Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Periodyk stanowi kontynuację ukazującego się w latach 2004-2014 pisma Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe , którego pierwszym redaktorem naczelnym była prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska. Obecne pismo wpisuje się w tradycję czasopisma łączącego tematykę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i kultury obszaru Słowiańszczyzny Południowej. Mamy nadzieję, że tak pomyślane pismo stanie się pomostem między tradycją badań słowianoznawczych a współczesnością tak dynamicznie zmieniającą się w dobie nowoczesnych technologii i cyfryzacji.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library