Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift  ( smt ) är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning och ett brett ämnesområde i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso- och sjukvård. Syftet med att ge ut  Socialmedicinsk tidskrift  har förändrats något under åren även om huvudfokus varit det samma, att erbjuda ett forum för att lyfta fram vetenskapliga resultat inom och diskussioner kring sociala, hälso- och sjukvårdsinriktade och folkhälsoinriktade frågor. Varje år publiceras sex nummer av smt. Tidskriften ges ut på svenska, även om några av artiklarna i de olika temanumren har varit skrivna på andra språk som danska, norska och engelska. Läsekretsen består av en blandning av allmänhet, privata och offentliga organisationer och institutioner, studenter samt ämnesexperter både i Sverige och i övriga norden. Sedan  Socialmedicinsk tidskrifts  start 1924 har innehållet i varje nummer främst utgjorts av en temadel där ett område belysts ur olika perspektiv och av olika författare. Områden som berörts under 2000-talet är bland annat Folkhälsoutbildning, Stressmedicin, Utsatthet, Empowerment, Våld i relationer, Äldrevård och Resurs fördelning i sjukvården. För varje område utses en eller flera temaredaktörer, en person/er med goda kunskaper inom området och kring vilka författare som kan tänkas medverka med för tiden och området aktuella bidrag. Utöver temats artiklar publiceras granskade originalartiklar, debattartiklar, bokrecensioner och presentationer av nya avhandlingar. Under 2000-talet har  Socialmedicinsk tidskrift  genomgått en ”varlig” förnyelse av format och layout. Som en del i denna förnyelse byttes det tidigare kännetecknande orangea omslaget mot ett vitt med orangea inslag och smt fick sin första hemsida. Denna hemsida var då ett nytt sätt att informera omvärlden om smts kommande nummer och locka nya läsare och författare till tidskriften. Under hösten 2008 beslutade smts styrelse att utöka tillgängligheten till smt på Internet ytterligare och då framförallt med fokus på innehållet i numren. Tidskriften hade tidigare enbart funnits i pappersform, men i och med att läsekretsen i allt större omfattning hämtade information via Internet beslutades att även smt skulle finnas tillgänglig online. Ett beslut som innebar att tidskriften skulle få en ny hemsida där potentiella läsare och författare lätt skulle kunna använda sidans funktioner för att läsa eller skicka in artiklar.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
1 - 25 of 1311 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library