Fabrik & Bolig

Fabrik&Bolig. Det industrielle miljø i Norden. Alle artikler er fagfællebedømt, det er forsynet med fyldige anmeldelser og en fast rubrik om industriarkitektur og omdannelse. Hovedlinjen er blevet fastholdt siden Fabrik&Boligs grundlæggelse i 1975. Det har stadig fokus på den industrielle kulturarv. Det gælder bygninger, anlæg, monumenter og artefakter. Som i 1970erne er det redaktionens mål, at nå ud til den bredest mulige læserkreds samt at bidrage til fastholdelsen og skabelsen af et aktivt forskningsmiljø. Målgruppen er over årene blevet udvidet til også at omfatte arkitekter, ingeniører, planlæggere og politikere samt en stor gruppe af alment interesserede borgere.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library