Retskraft - Copenhagen Journal of Legal Studies

Retskraft er et studenterdrevet retsvidenskabeligt tidsskrift, der har som sit fremmeste formål at publicere videnskabelige artikler inden for alle retsområder, herunder også bidrag af tværdisciplinær karakter. Retskraft udgives to gange årligt af en redaktion bestående af studerende fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Indkomne manuskripter bedømmes af redaktionen samt af anonyme peer-reviewere. Desuden støttes redaktionens arbejde af Det Rådgivende Videnskabelige Panel. Panelet består af række anerkendte forskere fra forskellige fagområder ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library