ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Alevi-Bektaşi öğretisi sahip olduğu düşün evrenine, telli saz ile ortaya koyduğu felsefeye, nefes ve demelerle anlattığı insan profilini rağmen şimdiye kadar bilimsel açıdan yetkin çalışmalra arzu edilen düzeyde konu edilmemiştir. Öğretinin epistemolojik-ontolojik (bilgi felsefesi-varlık felsefesi) çerçevesinin belirlenmesi, konunun sosyoloji, antropoloji, edebiyat, halkbilimi, dinbilim, tarih müzik gibi farklı bilim disiplinleri açısından analiz edilmesiyle mümkün olacaktır. Bilimsel araştırmalar, öğretinin tarihsel dönüşümünü tanımlamak kadar mevcut birikimin geleceğe taşınmasına da katkı sağlayacaktır.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library