Al-Makrifah

Al-Ma’rifah menyapa pembaca dengan artikel-artikel yang berasal dari hasil penelitian dan gagasan dalam bidang bahasa Arab, budaya dan sastraserta pengajarannya. Artikel-artikel ini berasal dari beberapa civitas akademika baik dari dalam maupun luar UNJ.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • Pengawasan dan Evaluasi Program Bahasa Arab untuk Peningkatan Berkelanjutan di...
  Razimona, Thia
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • Analisis Sintaksis Kāna wa-Akhawātuhā dalam Kitab al-‘Arabīyah li-al-Nāshi’īn
  Hanik, Ummi ; Amrulloh, Muhammad Afif
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • Pengajaran Kosakata dalam Naskah Sulwān al-Nā’ī fī al-Fi‘l al-Wāwī wa-al-Yā’ī Karya...
  Nida Nurfazriah; Ade Kosasih; Ma’mun, Titin Nurhayati
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • Perubahan Makna Kosakata Bahasa Arab yang Diserap ke dalam Bahasa Indonesia
  Ukhrawiyah, Faizetul
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • KHAṢĀ’IṢ AL-MUSTAWÁ AL-ṢARFĪ LI-LAHJAT AL-‘ARABĪYAH AL-NĪJĪRIYAH
  Ghali, Musa Kalim; Saleh Muhammad Kabir
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • AL-TA‘LĪM AL-‘ARABĪ FĪ NIGERIA BAYN MU’ĀMARĀT AL-TADMĪR WA-MAJHŪDĀT AL-TA‘MĪR
  Jum'ah-Alaso, Salih Muhammad
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • NAḤWA MUQTARIḤ TAJDĪDĪ FĪ TA‘LĪM AL-I‘RĀB LI-AL-NĀṬIQĪN BI-GHAYR AL-‘ARABĪYAH
  Mohamed el-Sayed Mohamed; EL-Sayed Mohamed Salem
  Al-Makrifah
  2019-10-30
  View Record | View Original
 • TAṬWĪR AL-WAṢĪLAH AL-TA‘LĪMĪYAH “LUDO” LI-MĀDDAT AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH FĪ MADRASAT...
  Marzuq, Ahmad; Nurani, Khifni
  Al-Makrifah
  2019-05-16
  View Record | View Original
 • AL-TAWKĪD FĪ SŪRAT AL-KAHFI, WA-MARYAM, WA-ṬĀHA: DIRĀSAH TAḤLĪLĪYAH NAḤWĪYAH
  bin Abdul Hakim, Muhammad Kamal; Barnabas, Raden Ahmad; Mushilah, Kaisah
  Al-Makrifah
  2019-05-09
  View Record | View Original
 • TA’THĪR RASM AL-BAYĀNĀT AL-NIBRĪYAH ‘ALÁ NATĪJAT TA‘ALLUM AL-QIRĀ’AH AL-JAHRĪYAH FĪ...
  Ch, Hendrawanto; Fauziah, Siti Ulfa
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • STRATEGI MULTILANGUAGE UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB: STUDI DI MA’HAD MAHASISWA UIN...
  Mufidah, Nuril; Sa'adah, Nihayatus; Kholis, Nur
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • AL-MAHĀRAT AL-IṬṬIṢĀLĪYAH AL-‘ARABĪYAH FĪ ‘AMALIYAT AL-TA‘LĪM WA-AL-TA‘ALLUM FĪ...
  Ishaq, Amiruddin ; Muhammad Hilmi Abdullah; Zarima Muhammad Zakaria; Ramlah Ja'far
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • DAWR AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH FĪ AL-‘ALĀQĀT BAYN AL-MAGHRIB WA-DUWAL IFRĪQIYĀ JANŪB...
  Rusydi, Rabi
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • TANAWWU‘ AL-LUGHĀT: KALIMĀT AL-NIDĀ’ AL-‘ARABĪYAH WA-DUKHŪLUHĀ FĪ AL-LUGHAH...
  Suri, Nursukma; Mascahaya; Ritonga, Farida Hanum
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH LUGHAT TAWĀṢUL AL-MUSHTARAK BAYN AL-SHU‘ŪB: AL-TAWĀṢUL AL-ADABĪ...
  Abd Alrahman Alsabet
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • BAYĀN ATHAR ISTIKHDĀM NUMŪDHAJ AL-TA‘ALLUM AL-TAWLĪDĪ FĪ TANMIYAT AL-MAFĀHIM...
  Anas ibn Hosen Al Ali
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • DIRĀSAH TAQYĪMĪYAH ‘ALÁ BARĀMIJ AL-QARYAH AL-‘ARABĪYAH BI-QISM TARBIYAT AL-LUGHAH...
  Setiadi, Syamsi; Faruqi, Ahlan
  Al-Makrifah
  2019-04-11
  View Record | View Original
 • الدراسة التقابلية في بنية الجمع بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية "البحث في...
  فجرينا, فطرية
  Al-Makrifah
  2018-12-21
  View Record | View Original
 • TADRĪS AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH FĪ AL-MADĀRIS AL-SHARQĪYAH AL-TAQLĪDĪYAH AL-DĪNĪYAH FI...
  Mohammed Emin Nas
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH WA-MUTAṬALLABĀT TADRĪSIHĀ AL-IJTIMA‘ĪYAH WA-AL-THAQĀFĪYAH:...
  Malika Araour
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • TAQWĪM MUTA‘ALLIMĪ AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH LI-GHAYR AL-NĀṬIQĪNA BIHĀ FĪ ḌAW’ AL-KIFĀYĀT...
  السلمي, ميمون بن أحمد
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • MA‘ĀYĪR TAQYĪM MU‘ALLIMĪ AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH LI-GHAYR AL-NĀṬIQĪNA BIHĀ
  Alashimi, Arif ibn Shaj'an
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • TAWAQQUF FAHM NUṢŪṢ AL-WAḤYI ‘ALÁ MA‘RIFAT AL-‘ARABĪYAH: AMTHILAH TAṬBĪQĪYAH ‘ALÁ...
  Alsolami, Yaser
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • AL-AKHṬĀ’ AL-NAḤWIYAH AL-SHĀ’I‘AH FĪ AL-AF‘ĀL LADÁ AL-MUGHRIDĪN AL-‘ARAB FĪ TWITTER
  Nujud Ismail Alanazi; Mohd Azidan Abdul Jabar; Abdurrauf Hassan; Abdul Halim bin Mohamad
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
 • TAWẒĪF AL-SĪNIMA FĪ TA‘LĪM AL-LUGHAH AL-‘ARABĪYAH LI-GHAYR AL-NĀṬIQĪNA BIHĀ: BAYN...
  Aktiri Boujemaa Anass
  Al-Makrifah
  2018-10-20
  View Record | View Original
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library